NRK Meny
Normal

Frykter istrøbbel med to bruer

Jernbaneverket har planlagt å fjerne den gamle brua over Stjørdalselva når de er ferdige med å bygge en ny. De frykter at fundamentene til to bruer vil skape problemer under isgang

Togturen fra Hell til Værnes stasjon, hentet fra Nordlandsbanen minutt for minutt.

Her kan du se turen over den gamle jernbanebrua på Hell. Klippet er hentet fra NRKs minutt for minuttsending fra Nordlandsbanen.

– Fundamentene på den gamle brua og den nye vil fungere som et gitter, og vi er veldig bekymret for om isen greier å passere uten at den begynner å klatre på fundamentene, sier John Ivar Mogseth, prosjektleder i Jernbaneverket til NRK.

I sommer starter det forberedende arbeidet med å bygge ny jernbanebru over Stjørdalselva. Brua skal ha plass til to spor, og skal etter planen være ferdig i 2017.

Ønsker å bevare

Den gamle brua er 110 år, og den er regulert bort når den nye er klar til bruk.

Men flere i Stjørdal ønsker å ta vare på jernbanebrua. I forrige uke vedtok kommunestyret å be riksantikvaren om å se på saken.

John Ivar Mogseth sier han er usikker på om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil akseptere så mange brufundamenter ute i elva med tanke på isgangen.

Svært dårlig stand

Prosjektlederen i Jernbaneverket sier at brua er i svært dårlig stand. Togene må krysse den i sakte fart, og den tåler ikke at tog bremser på turen over.

– I prinsippet kan den ikke brukes til jernbanebru mer. Den er utslitt.

Og hvis den skal tas vare på, må sviller og skinner fjernes.

Jernbaneverket har ikke fått noen forespørsel fra etater som ønsker å verne brua eller bruke den til andre formål. De har ikke vurdert om området egner seg for ferdsel når den nye brua er ferdig.

Byggepause i laksesesongen

Stjørdalselva er lakseførende, og det får følger for byggingen av den nye brua

– Vi får kun jobbe i elva når det ikke går opp laks. Og det arbeidet vi skal gjøre i elva må skje etter ønskene og kravene fra NVE, sier Mogseth.

I praksis betyr dette at de kan jobbe ute i vassdraget når laksen har forlatt elva etter gyting om høsten, og at de kan holde på til april.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.