Hopp til innhold

Flere biler til Sivilforsvaret har fått kjørenekt – sliter med utstyr fra etterkrigstida

Sivilforsvarets egne ansatte frykter for framtida. Nedbemanning og dårlig økonomi fører til uholdbare arbeidsforhold, sier hovedtillitsvalgt.

Brannslange fra 1967 i bruk, Sivilforsvaret

Denne brannslangen fra 1967 er fremdeles i bruk. Mangelen på skikkelig utstyr er kritisk, mener ansatte i Sivilforsvaret.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

I løpet av den siste tida har vi hørt at Sivilforsvaret blir bedt om å finne billig utstyr og kjøretøy på finn.no, i stedet for å kjøpe nytt.

Torsdag denne uka ble det bestemt at Sivilforsvaret ikke lenger får lov å bruke gamle kjøretøy uten sikkerhetsbelter i bilen. Dette medførte at avdelingen i Trøndelag valgte å selge en 30 år gammel tjenestebil.

Forbudet gjelder til sammen kun en håndfull biler på landsbasis, meddeler Sivilforsvaret.

Biler fra 1987 og brannslanger fra 1967

Bilen er fra 1987 og har vært i bruk fram til nå.

– Det er en veteranbil, som i utgangspunktet var en niseter med lasterom bak. Den er et såkalt motorredskap og gjennomgår ikke noe periodisk kontroll, så dette er noe vi må ordne selv. Den har heller ikke sikkerhetsbelter for passasjerer bak, sier Thomas Holde, som er ansatt i Sivilforsvaret og hovedtillitsvalgt for Delta Samfunnssikkerhet.

Han viser også fram brannslanger fra 1967, som de må bruke den dag i dag.

– Vi har mye gammelt utstyr i Sivilforsvaret i dag. Vi i Delta Samfunnssikkerhet får tilbakemeldinger fra medlemmer om at situasjonen er uholdbar. De ansvarlige myndighetene må handle nå, sier Holde til NRK.

Utstyrslager hos Sivilforsvaret/NRK

I dette bildet finnes både en ny ATV fra 2018, men også brannslanger fra 1967. Både nytt og gammelt utstyr blir brukt av Sivilforsvaret i Trøndelag.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Stort etterslep

Sivilforsvaret har en utstyrspark med en samlet verdi på omtrent en milliard kroner. Med en gjennomsnittlig levetid på 20 år for materiellet, krever det en årlig reinvestering i materiell på 50 millioner i året. Sivilforsvaret har nasjonalt et totalbudsjett på omtrent 220 millioner kr 8–13 millioner av dette benyttes til materiellinvesteringer årlig.

Jørn Ove Myrvold

Jørn Myrvold har vært ansatt i Sivilforsvaret i 25 år. Han sier etterslepet stadig blir større.

Foto: Ole Johan Ramfjord / NRK

– Vi roper jo varsko, men etterslepet blir bare større og større. Kjøretøyene begynner å bli en stor utfordring, sier ansatt og tidligere distriktssjef i Sivilforsvaret, Jørn Myrvold.

Han har vært ansatt i 25 år. Noen av kjøretøyene har vært med nesten like lenge.

– Til slutt kommer vi jo til et skjæringspunkt hvor vi ikke lenger har penger eller utstyr til å eksistere. Det må tas grep om man skal fortsette, sier han.

– Justisdepartementet er klar over situasjonen

De mange utfordringene Sivilforsvaret står overfor er meldt inn til Justisdepartementet. I en konseptutredning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fra 2016, heter det at det er helt nødvendig med vesentlige investeringer med tanke på framtida.

– Hva betyr dette?

– Det betyr at den situasjonen vi har nå ikke er bærekraftig over tid. Det er stort behov for å skifte ut en del av materiellet. Departementet er klar over det investeringsbehovet som er nødvendig, sier Jørn Atle Moholdt som er avdelingsleder i DSB, til NRK.no.

Tjenestedyktige må kjøre egne biler

Sivilforsvaret brukes blant annet til vakthold, sikring og evakuering, ved leteaksjoner, som støtte til brannvesenet og ved større hendelser som naturkatastrofer eller andre nødssituasjoner. Og de forventer mer arbeid i årene som kommer.

Thomas Holde, hovedtillitsvalgt Delta Samfunnssikkerhet

Thomas Holde er hovedtillitsvalgt i fagforeningen Delta Samfunnssikkerhet. Han er svært kritisk til den økonomiske situasjonen i Sivilforsvaret.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

– Om det skjer store hendelser kan det være vi må si nei til oppdraget fordi vi ikke har utstyr som er forsvarlig å ta i bruk. Vi må tenke sikkerhet for våre mannskaper, sier Thomas Holde, hovedtillitsvalgt.

– Hver avdeling er oppsatt med 24 befal og mannskap som vi kaller ut når noe skjer. Det vi har å tilby i Nord-Trøndelag er en varebil med tre seter for å frakte både materiell og mannskap. Vi er avhengig at de tjenestepliktige stiller med egne biler. Det er den eneste måten vi får ut folka på, fortsetter han.

Delta Samfunnssikkerhet har sendt et brev til Justisdepartementet for å få i gang en dialog. I tillegg til bekymringa for utstyret, mener de også at den lave bemanninga er et sikkerhetsproblem. Justisdepartementet har foreløpig ikke svart på brevet, som ble sendt i forrige uke.

– Hvis det ikke skjer noe nå, så kan vi bare flytte inn i fjellet igjen. Vi er ikke liv laga om det ikke kommer friske midler, sier Holde.

Statsråden vil møte fagforeninga

Justisminister Tor Mikkel Wara

Justisminister Tor Mikkel Wara, sier Sivilforsvaret også skal ha en viktig rolle i framtida.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

Statsråd for Justisdepartementet Tor Mikkel Wara, sier til NRK at han gjerne vil ha et møte med Delta.

– Som ansvarlig statsråd er jeg opptatt av å sikre at Sivilforsvaret får utført sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Derfor tar jeg gjerne møter og får innspill fra flere aktører, også fagforeninger om hvordan man kan styrke dette arbeidet ytterligere.

Ifølge Wara har regjeringen siden 2014 gitt særskilte bevilgninger til Sivilforsvaret på til sammen 77,4 millioner kroner, hvorav 43,5 millioner har gått til anskaffelse av nytt utstyr.

– Sivilforsvaret har en viktig rolle i samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet i dag, og det skal de også i fremtiden, sier statsråden.

Sivilforsvaret selger 30 år gammel bil

Denne 30 år gamle bilen blir lagt ut for salg denne uka. Denne har vært i bruk av Sivilforsvaret i Trøndelag fram til nå. Bilen mangler vesentlig utstyr som blant annet sikkerhetsbelter.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK