Hopp til innhold

Frykter at kystlandskapet forsvinner

Kysten vår gror igjen, viser en ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi. De siste to årene er det kartlagt 70 nye områder med kystlynghei i Vikna, men den unike naturen på Trøndelagskysten er truet.

Lynghei på Karmøy

Det er kystlandskap som dette som nå er i ferd med å gro igjen.

Foto: Torhild Jansen

Seniorrådgiver Gry Teten Aune hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag er bekymret over den negative utviklingen.

Lite aktivitet

Den nye rapporten fra Norsk institutt for bioøkonomi viser altså at mange planter er truet av fremmede arter og kan forsvinne.

Gry Tveten Aune sier lite aktivitet i områdene er årsaken.

– Problemet er at vi ikke har like mange beitedyr på kysten som tidligere. Da gror landskapet igjen, og truer kystlyngheia som er en svært trua naturtype i Norge, sier hun.

1000 år

I løpet av 1000 år har menneskelig aktivitet skapt det kystlandskapet vi kjenner i dag.

Det har foregått gjennom rydding av skog og kratt, beiting, lyngslått og lyngbrenning, men i framtiden kan dette bli endret og trenden er dessverre negativ.

– Det viktigste tiltaket nå er å ta i bruk områdene til beiting. Der grunneierne er ivrige ser vi at landskapet holdes åpent. Nå kan også grunneieren få tilskudd til å ta vare på kystlyngheia gjennom blant annet beiting, sier Gry Tveten Aune.