Hopp til innhold

Friske embryoer destrueres etter fem år

I prøverørsbehandling blir noen av de befruktede eggene fryst ned til senere bruk. Etter fem år destrueres de. – Dette ødelegger for par som av forskjellige grunner må vente lengre på neste barn, sier kommunikasjonssjefen i Bioteknologirådet.

Prøverørsbefruktning

Mange par fortviler over at man ikke får bruke nedfryste egg etter en periode på fem år, selv om eggene er like fine i mange år til.

Foto: Monkey Business Images / Colourbox

Stadig flere velger å få barn gjennom assistert befruktning. Men forskning viser at det er flere komplikasjoner både i svangerskapet og under selve fødselen når mor har mer enn ett barn i magen, derfor fryses de andre befruktede eggene ned.

Men etter fem år skal eggene, ifølge bioteknologiloven, destrueres eller brukes som forskningsobjekter.

Hallvard Kvale

Kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet, Hallvard Kvale.

Foto: PRIVAT FOTO

– Vi hadde en trist sak der vi ble kontaktet av et par som hadde et embryo til overs etter å ha fått et dødfødt barn. Kvinnen fikk deretter en sykdom slik at hun ikke var i stand til å bære fram et nytt barn, forteller kommunikasjonssjef i bioteknologirådet, Hallvard Kvale.

– De ønsket derfor å ta med seg embryoet utenlands for å bruke det til surrogati, noe norsk helsepersonell ikke kan medvirke til. Paret fryktet at embryoet kom til å bli destruert, og dette var deres eneste mulighet til å få et eget barn genetisk, forteller han.

Regjeringen åpen for endringer

Det er bioteknologiloven som sier at eggene skal destrueres etter fem år. Dette er fordi man har vært redde for at det skal bli skade på eggene eller misdannelser hos barna.

– Ifølge de medisinske fagmiljøene så medfører ikke selve lagringen noen risiko lenger. Man kan lagre eggene mye lengre enn det man kunne før uten at det vil medføre noe redusert kvalitet på egget, sier Kvale.

I en stortingsmelding fra i vår sier Regjeringen at de vil se på saken. Enten skal man kunne søke om utvidet tid eller så kan lagringstida gjøres lengre for alle par.

– Dagens teknologiutvikling gjør at kvinnen kan bli gravid i langt høyere alder enn før. Så en åpning på lovverket her vil nok også medføre en diskusjon om man skal sette en øvre aldersgrense for assistert befruktning i Norge, forteller Kvale.

Ulovlig å bruke egg etter samlivsbrudd

Noen ganger blir man syke, men andre ganger er det noe helt annet som gjør at man utsetter å få barn. Hvem er det for eksempel som eier eggene om man går ifra hverandre?

– Hvis du har fryst ned egg med sæd fra din eksmann, så kan du ikke ta dem og bli gravid med dem etter at forholdet er slutt, sier Kvale.

I andre tilfeller er det ikke mannens sæd som er brukt. Enten fordi han ikke kan få barn eller fordi det ikke er en mann i forholdet.

– I slike tilfeller så kan det være en god løsning at kvinnen får lov til å bruke eggene i stedet for at de destrueres, sier kommunikasjonssjefen.