Foreslår at 1850 flyktninger skal bosettes i Trøndelag neste år

Minst 2060 skal bosettes i 2017.

Asylmottak Steinkjer

Totalt 18.000 flyktninger må bosettes i Norge neste år. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmoder Trøndelag å bosette 1850 av dem. Bildet er tatt på asylmottak i Steinkjer.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) anslår at 18.000 flyktninger skal bosettes i Norge i 2016, og minst 21.000 i 2017.

IMDI har offentliggjort oversikten over antallet flyktninger de foreslår at skal bosettes i hver enkelt kommune.

Anmodningen er at 656 flyktninger skal bosettes i Nord-Trøndelag i 2016, mot 1194 i Sør-Trøndelag.

Se full oversikt nederst i saken!

IMDI regner med at de fleste skal bosettes i andre halvår av 2016. Foreløpige plantall for 2017 er at minst 2060 flyktninger skal bosettes i Trøndelag, fordelt på 723 i Nord-Trøndelag og 1328 i Sør-Trøndelag.

Må svare før nyttår

Det er IMDI i samarbeid med KS som har fordelt flyktningene på regionnivå. Deretter har IMDI gjort et omfattende arbeid for å fordele flyktningene i hver enkelt kommune.

– Hver kommune får selv bestemme hvor mange flyktninger de skal ta imot. Nå som behovet øker, spør vi kommunene som har bosatt relativt få flyktninger om å bosette flere, sier assisterende direktør i IMDI, Bjørn Holden.

Brevet til hver kommune går ut i disse dager. Hver enkelt kommune er bedt om å svare på anmodningen før nyttår.

Et forsiktig anslag

IMDI har blant annet sett på folketall og erfaring med bosetting av flyktninger i arbeidet med å fordele flyktningene.

Anslaget om at 21.000 flyktninger skal bosettes i 2017 regnes som et forsiktig anslag.

– Det er veldig usikre tall. Vi regner med at minst 21.000 flyktninger skal bosettes i løpet av 2017, men tallet kan fort bli større, sier Holden.