Hopp til innhold

Føler seg pressa av kampflybase-utbygger

Huseier Arvid Dyrendahl reagerer sterkt på et brev han har fått fra utbyggeren av ny kampflybase på Ørland. – Vi forstår at noen er overraska, svarer utbygger.

Kampflybase

Arvid Dyrendahl er huseier nært flystripa på Ørland. Han har også odel på hjemgården som ligger like ved og planer om å ta over den. - Men nå vet jeg ikke hvordan det blir, sier han.

Foto: HANDOUT / Reuters/Privat

Den planlagte nye kampflybasen på Ørland gjør at 100 hus rundt flystripa blir så støyutsatt at staten må tilby å kjøpe ut beboerne.

Fredag fikk de første femten beskjed om at det gjelder dem, gjennom et brev med en tentativ svarfrist på tre uker. Det har satt sinnene i kok blant beboerne rundt flystripa, igjen.

– Dette er helt uakseptabelt. Vi har venta på informasjon, men å plutselig få et brev i posten med en frist som ikke gir oss tid til å tenke oss om, det er bare useriøst, sier Arvid Dyrendahl til NRK.

– Prøver å slippe billig unna

Heidi Sørskog

Heidi Sørskog i Forsvarsbygg, informasjonssjef for kampflybaseutbygginga, sier gjeldende lover og regler vil følges i utbygginga.

Foto: Julia Naglestad

Brevet Dyrendahl viser til kommer fra den statlig eide baseutbyggeren, Forsvarsbygg. NRK har fått tilgang til brevet. Her står det at boligeierne nå må ta stilling til to ting: Om de ønsker å selge eiendommen sin, og isåfall når de kan flytte.

Forsvarsbygg ber om svar «helst innen tre uker».

– Fristen ble satt for å komme i gang fortest mulig med husoppkjøpene, ettersom vi har fått tilbakemelding om at huseierne ønsker rask avklaring, sier informasjonssjef for baseutbygginga, Heidi Sørskog til NRK.

Hun understreker at tilbudet står ved lag, også etter utløpte tre uker.

– Bebeoerne blir kjempeoppskjørta

Ørlending Dyrendahl er likevel kritisk til Forsvarsbyggs framgangsmåte.

– Jeg tolker det som at de prøver å presse oss. De spør om vi vil selge huset, men sier ikke noe om hva vi skal få for det. Jeg får en mistanke om at Forsvarsbygg med dette forsøker å slippe billig unna, sier Dyrendahl.

Det avviser Forsvarsbygg, men vil likevel ikke kommentere hvordan husene skal prissettes.

– Her følger vi praksis innafor gjeldende lover og regler, sier Sørskog.

Advokat tilknytta støyberørte huseiere, Arvid Paulsen, antyder at Forsvarsbygg ødelegger for seg selv gjennom forsøket på å fremskynde prosessen.

– Det er det motsatte som skjer. Beboerne blir kjempeoppskjørta og skjønner ikke hva brevet betyr. Det gjør at vi nå må bruke tid på å forklare hva brevet betyr, heller enn å komme videre i prosessen, sier Paulsen til NRK.

– Forstår at noen blir overraska

Det er femten måneder siden vedtaket om ny kampflybase ble gjort. Forsvarsbygg har til nå ikke infomert beboerne om hvem som får, eller ikke får, tilbudt oppkjøp av huset sitt.

– Har du forståelse for at noen blir overraska over å få et brev i posten med en slags tidsfrist?

– Jeg har forståelse for at noen kan være overraska over å være blant de første som får et slikt tilbud, sier Sørskog.

Mener staten har brutt spillereglene

Hans Kristian Nordset

Hans Kristian Norset, leder for gruppa av de mest støyberørte naboene til den nye kampflybasen. Norset er beymra for utviklinga i baseutbygginga.

Foto: Morten Andersen/NRK

Leder i gruppa for de mest støyberørte, Hans Kristian Norset, er bekymra for at de støyberørte skal bli sittende igjen som gjeldsslaver som følge av for lav taksering på husene.

Han sier huseierne har fått signal om at Forsvarsbygg vil betale det husene er verd. Norset er spent på hva det betyr.

– Om man tar i betraktning at vi allerede ligger i en støysone på grunn av flyplassen som er her i dag, blir det som en varsla naturkatastrofe der vi bare får halv erstartning og må betale resten selv, sier Norset til NRK.

Han mener også at Forsvarsbygg har brutt spillereglene satt mellom gruppa og utbyggeren idet det sendes et slikt brev rett til beboerne, istedet for til støygruppa og deres advokater som de mener de har avtalt på forhånd.

Forsvarsbygg på sin side avviser at det har eksistert noen slik avtale om informasjonsflyt.

– Mener Forsvarsbygg at frykten for å pådra seg gjeld er ubegrunna?

– Jeg kan forstå at noen er bekymra, men her vil vi følge gjeldende lover og regler på området, sier Sørskog.