Rekordbot etter lakserømning

Oppdrettsselskapet Salmar på Frøya har fått ei bot på fire millioner kroner etter at 175.000 laks rømte i februar i år.

Lakserømming Hitra

Salmar må betale fire millioner kroner i bot for den nest største rømningen av oppdrettslaks i Norge gjennom tidene.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Det er statsadvokaten i Trøndelag som har gitt forelegget.

I februar rømte 175.000 laks fra Forsnes-anlegget til Salmar på Hitra i Sør-Trøndelag.

Rømningen er den nest største i Norge gjennom tidene.

Til sammenligning viser tall fra Fiskeridirektoratet at det rømte totalt 252.000 oppdrettslaks i Norge i 2010.

Not revnet etter avlusing

Uhellet skjedde fordi ei not i en merd ble montert feil etter avlusning, og revnet.

Dette ble ikke oppdaget før etter fire dager fordi merden sto uten tilsyn.

Salmar har vedgått at flere rutiner sviktet i forbindelse med avlusning av laks.

– Det mest alvorlige er at det gikk så mange dager uten tilsyn, og at det ikke ble sjekket at alt var i orden etter at arbeidet var utført, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Han viser også til at flere av dem som arbeidet med avlusningsprosessen hadde hatt en arbeidsperiode på 34 timer i strekk.

Tidenes største bot

Boten på fire millioner kroner er den største som er gitt etter en lakserømming her i landet. I tillegg har driftslederen personlig fått 30 000 i bot, siden han sitter med ansvaret.

Den største boten som tidligere er gitt til et norsk oppdrettsselskap er på 2,8 millioner kroner.

En bot på fire millioner tilsvarer overskuddet fra en og en halv dag med salg av laks for Salmar.

– Trist bøtenivå i oppdrettsnæringa

Generalsekretær i WWF Norge, Rasmus Hansson, sa til NRK tidligere denne uka at boten burde være på minst 10 millioner kroner hvis den skal stå i forhold til omsetningen i Salmar.

Han er ikke fornøyd med summen på bota som selskapet nå har fått.

– Jeg synes det er bra at de blir dømt, men det er trist at man videreføre et bøtenivå som ikke kommer til å skremme oppdrettere fra å ha store rømninger, sier Hansson til NRK.

– Slipper meningsløst billig unna

Han viser til en annen sak utenfor oppdrettsnæringa, der en av trålerne til Aker fikk fem millioner i bot for å ha sluppet ut åtte fisk.

At Salmar må punge ut mindre i saken der hele 175.000 laks slapp fri, er uforståelig, mener Hansson.

– Det er en politisk tradisjon for å la oppdrettsnæringa slippe billig. Man later som om det som i virkeligheten er en internasjonal milliardnæring fortsatt er et spørsmål om fiskebønder på nesene oppover norskekysten. På det grunnlaget slipper oppdrettsnæringa meningsløst billig unna miljøkriminalitet.

Salmar mener straffen er for streng

– Vi har hele tiden sterkt beklaget hendelsen. Rømning av et slikt omfang er svært alvorlig, og skal ikke skje fra våre anlegg, sier konsernsjef i Salmar, Yngve Myhre, til NRK.

Han mener boten er for høy, og viser til at rømninga skyldes menneskelig svikt.

– Jeg synes ikke den tar hensyn til at det har skjedd brudd på interne rutiner og prosedyrer fra operatørene som utførte arbeidet. Hadde våre rutiner og prosedyrer blitt fulgt, så hadde ikke denne rømninga skjedd.

Ifølge Salmar har rømninga allerede hatt betydelige økonomiske konsekvenser, og den har også vært en belastning for omdømmet til selskapet.

Myhre forteller at de nå skal se hva de kan gjøre med boten.

– Vi vil bruke de nærmeste dagene sammen med vår advokat for å vurdere om vi skal forfølge saken eller ikke.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.