Fikk stor nasjonal innovasjonspris

Mære landbruksskole mottok tirsdag Norsk landbrukssamvirkes innovasjonspris for 2014. Dette får de for sitt systematiske arbeid med å erstatte fossilt brensel med fornybare, lokale energikilder.

Grønn vinter - Mære landbruksskole

Mære landbruksskole har siden begynnelsen av 2000-tallet arbeidet målrettet med konkrete energitiltak, forskningsprosjekter, kurstilbud, utviklingsprosjekter og store investeringer i miljøteknologi.

Foto: Arvid Henriksen

– Man har blant annet klart å redusere energiforbruket i drivhuset med 80 prosent, mens tomatproduksjonen har steget med 60 prosent. Da skjønner man at det er økonomi i dette, sier Rune Hedegart i Nord-Trøndelag fylkeskommune, som er eier av Mære landbruksskole.

Skolen har tatt i bruk både etablerte, enkle energibesparende tiltak som etterisolering, nye byggematerialer og vannbåren varme, men også våget å satse på helt ny teknologi i samarbeid med FoU-miljøer.

Og de formidler kunnskapen til landbruket.

Oppsiktsvekkende resultater

– Vi er veldig stolte av denne prisen, og det er mye arbeid som ligger bak, sier Hedegart til NRK.

Skolen har oppnådd oppsiktsvekkende resultater; en betydelig økt tomatavling med 80 prosent mindre energibruk.

Det er også viktig for Mære at lokalt næringsliv er delaktig i utviklingen av den nye teknologien, som har hele verden som potensielt marked.

Langvarig arbeid

– Forskere fra NTNU har vært med, sammen med andre aktører, og sammen har de klart å finne en metode for å fange opp energien inne i veksthuset. Energien som er til overs havner i døgnlageret under bygninga, mens noe blir pumpet ned for langtidslagring, sier Hedegart.

– Hvor lang tid har man brukt på dette?

– Det har vært en lang prosess, som krever mye finansiering, så her har man tatt ett skritt av gangen. Arbeidet har vart i omtrent 12 år, sier han.

Prisen er på 50.000 kroner, og i tillegg har de fått et kunstverk som markerer bragden.

Mære er en videregående skole med 155 elever og 75 ansatte. Undervisning i naturbruk er Mæres hovedoppgave. I tillegg jobber de innen en rekke områder for å bidra til å utvikle landbruket og distriktene.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.