Hopp til innhold

Fikk beskjed om avlyst eksamen på kort varsel: – De har en veldig dårlig forklaring

Like før eksamensdato, har privatistelever fått beskjed fra fylkeskommunen om at eksamen ikke blir noe av. Elevene syns forklaringen skurrer.

julie walstad

MISTER TO EKSAMENER: Julie Walstad er russ og skulle egentlig tatt flere privatisteksamener i tillegg til de ordinære fagene. De får hun ikke til, fordi eksamensdatoene kolliderer med avlyste eksamener.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Jeg er veldig motivert for å vise hva jeg kan i disse fagene, og nå får jeg ikke sjansen, sier Julie Walstad.

Hun er russ ved Strinda videregående skole i Trondheim.

I tillegg til de vanlige fagene hun skal gjennom dette skoleåret, har Walstad meldt seg opp til privatisteksamener for å forbedre karakterer.

– I fjor var det lockdown og lite undervisning. Det førte blant annet til at jeg presterte et hakk dårligere enn hva jeg kunne ha gjort i matematikk. Nå trodde jeg at jeg skulle få vise hva jeg er god for, sier Walstad.

Onsdag fikk hun tekstmelding om at eksamen neste uke ikke blir noe av. Heller ikke eksamen den 26. mai.

Forklaringen er overraskende.

Muntlig eksamen, sensors plass. Sandnes videregående skole.

TOMME LOKALER: Alle ordinære skriftlige eksamener er avlyst i vår, men muntlige går som planlagt, i tillegg til privatisteksamenene.

Foto: Jeanette Bjermeland Midbøe / NRK

En fiktiv kollisjon

IT-systemet til fylkeskommunen inneholder datoer for ordinære skriftlige eksamener.

Disse eksamenene er avlyste i år på grunn av covid-19, men de ligger inne i systemet allikevel.

Privatisteksamenene skal gå sin gang.

Reglene fra Utdanningsdirektoratet sier at hvis en ordinær eksamen havner på en dato hvor elever har meldt seg opp til privatisteksamen, utgår privatisteksamenen for denne eleven.

Julie har fått sine eksamensdatoer i kollisjon med to avlyste ordinære eksamener.

Selv om den vanlige eksamenen er avlyst, får ikke Julie lov til å ta privatisteksamen på en dato hor det egentlig skulle vært vanlig eksamen.

– Det er veldig kjipt å få vite at hadde datoen vært 20. i stedet for 19. eller 25. i stedet for 26. så hadde jeg fått tatt eksamenene mine, sier Julie Walstad.

Det vil si at alle forberedelsene hun nå har gjort, kunne vært brukt på større fokus i andre fag.

– Vi syns dette er en veldig dårlig forklaring fra myndighetene. Nå når skriftlig eksamen er avlyst er dette ledige dager. Vi forstår ikke hvorfor privatisteksamen ikke kan gjennomføres, sier Walstad.

Mener det må regelendring til

Seksjonsleder i Trøndelag fylkeskommune, Anders Bjøru, sier at det er ingen ting fylkeskommunen kan gjøre, fordi forskriften er laget slik.

Han mener det trengs en lovendring for at dette kan gjennomføres.

– I en situasjon der det ikke skal være skriftlig eksamen burde en hatt et fleksibelt system slik at privatister kunne ta eksamen likevel. Slik det er nå, er det ingen ting vi kan gjøre, sier Bjøru.

Han henviser til Utdanningsdirektoratet og at eksamenene er regelstyrte etter forskrifter.

Kantinen ved Sandnes videregående er avsperret.

KOLLISJON MED DATOER: Selv om den vanlige eksamenen er avlyst, får ikke Julie lov til å ta privatisteksamen på en dato hor det egentlig skulle vært vanlig eksamen.

Foto: Jeanette Bjermeland Midbøe / NRK

– Neste mulighet for å gå opp som privatist er til høsten, sier Bjøru.

Rammes videre i utdanningen

Elever som kommer rett fra videregående utdanning kan søke seg videre på andre studier med det som kalles førstegangsvitnemål.

Dette gir dem fordeler når de skal få plass på utdanningsløp.

Må Julie og andre privatistelever vente helt til høsten med å ta eksamen, mister de muligheten for å søke med førstegangsvitnemål.

– Vi mister muligheten og havner i den vanlige kvoten. Det har store konsekvenser for oss, sier hun.

I Trøndelag var det knappe 10.999 elever som skulle ha skriftlig eksamen som privatist i år. Det er 1000 flere enn i fjor.

Om lag 75 av disse fikk datokollisjon.

Pressekontakt i Utdanningsdirektoratet, Julia Pettersen, sier i en kommentar til NRK at Utdanningsdirektoratet ikke kjenner til detaljene i denne konkrete saken, og kan ikke uttale seg på nåværende tidspunkt.

Det er usikkert hvorvidt denne problemstillingen gjelder bare Trøndelag eller hele landet.