FFO: - Et graverende overgrep

Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer sterkt etter kommunetopper i Verdal tiet da ei psykisk utviklingshemmet jente ble misbrukt av sin arbeidsleder.

Liv Arum, leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

- Det er imot alle regler som er etablert for å ivareta mennesker som trenger bistand. Det er en neglisjering av norsk lovverk som er graverende, sier Arum.

- Jeg synes saken er graverende. Det viser en neglisjering fra kommunens side i forhold til denne kvinnens situasjon, sier Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmede Fellesorganisasjon.

Ei psykisk utviklingshemmet jente ble misbrukt av sin arbeidsleder. Hun ble gravid med sjefen, tvunget til abort og sterilisert, uten at hennes pårørende ble varslet.

- Fraskrev seg alt ansvar

Verdal kommunen var klar over saken, men etter å ha rådført seg med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag besluttet de å ikke anmelde saken.

- Jeg kan ikke forstår at det går an. Det kan verken være faglig eller fornuftig grunnlag for å la være å anmelde denne saken. Instanser som er knyttet til saken og dette forholdet har ikke tatt det ansvaret de faktisk har i forhold til å ivareta denne kvinnen, sier Arum.

- Jeg synes det er underlig at de har fått råd fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om å ikke gå videre med denne saken. Det må være tilsynsmyndigheter som har et ansvar for å gå inn denne saken, også nå i ettertid, sier hun.

- Imot alle regler

Kvinnen hadde et seksuelt forhold til sin arbeidsgiver og ble gravid. Da ble hun tvunget til abort og sterilisert. Alt dette uten at pårørende ble varslet.

- Jeg blir først og fremst sjokkert over at det går an i vårt land, hvor jeg trodde vi jobbet systematisk for å unngå overgrep av alle slag. Selv om kommunen kjente til situasjonen gjøres det ingenting. Jeg bli sjokkert og opprørt over at vi ikke klarer å ivareta mennesker i vårt samfunn som trenger bistand for å ivareta sine interesser.

- Det er imot alle regler som er etablert for å ivareta mennesker som trenger bistand. Det er en neglisjering av norsk lovverk som er graverende, sier Arum.

- Regulære overgrep

I 2000 blir den psykisk utviklingshemmede jenta på nytt utsatt for overgrep - av den samme mannen som sannsynligvis gjorde henne gravid i 1995.

Denne gangen blir han anmeldt, og ble dømt i Stjør- og Verdal herredsrett. I dommen fra 2001 nevnes ikke kommuneledelsens mangel på reaksjon i 1995 med ett ord. Ikke før i dommens aller siste setning:

«Uten at det har betydning for straffesaken, mener retten at Verdal kommune burde ha anmeldt forholdet som fant sted i 1995.»

- Dette er regulære overgrep mot et menneske som trenger bistand for å ivareta sine egne interesser. Og det er hjelpeapparatet i rundt henne som skal ha den oppgaven. Det er de som har forbrutt seg. Det er et graverende overgrep, sier Arum.