– Vi er ikke trygge når det oppstår brann

Sannsynligheten for å omkomme i en brann er nesten fem ganger større etter at du fyller 70 år. Mange eldre er engstelige for å bli stående hjelpeløse når alarmen går.

Røykdykker

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: colourbox.com

Det blir stadig flere eldre her i landet og de bor hjemme lenger enn før. Til tross for at brannvesenet jobber iherdig med forebygging, er det vanskelig å nå ut til alle. Enkelte føler seg helt hjelpeløse ved tanken på brann.

– Vi er ikke trygge. Det vil bli et mareritt den dagen vi ikke kan ta heisen, sier Åge og Ninni, som bor i blokk i Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Ninni bruker rullator, og vil ha ekstra store vanskeligheter ved en brann. Åge ønsker det fantes et bedre alternativ for å evakuere de eldre.

LES: – Snakk med de eldre om brannsikkerhet

Trapperommet kan være brannfelle

Antje Panke

Branningeniør ved Brannvesenet Midt, Antje Panke.

Foto: brannmidt.no
Brann på kjøkken

Komfyren er den største årsaken til boligbrann. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker.

Foto: colourbox.com

Branningeniør ved Brannvesenet Midt, Antje Panke, kjenner godt til problemene eldre får dersom det skulle begynne å brenne.

– De fleste eldre blir jo dårlige til beins, og mange bor oppe i etasjene. Når brannalarmen går kan de ikke bruke heisen, slik de vanligvis gjør, sier hun.

– Det skulle vært en løsning slik at også Ninni kunne blitt transportert ned trappa, sier Åge.

Nettopp det å bli stående i trappene er kanskje det aller farligste man kan gjøre.

– Få vet hvordan de skal forholde seg i en brannsituasjon. Vi vil ikke at folk skal være i trapperommet. Det er kanskje ikke så bra isolert som det burde vært, dermed fylles rommet med røyk og vi har personer som venter redde i røyken, sier Panke, som har en klar oppfordring til de eldre.

– Hvis du ikke er i umiddelbar fare og samtidig vet at du ikke kommer deg ned, bli i leiligheten, ring 110 og si hvor du er. Alternativt kan du gå ut på balkongen, slik at brannvesenet ser deg. Men det forutsetter at det ikke er røyk der.

LES: Brannvesenet samarbeider med hjemmesykepleien

Ikke alle hører brannalarmen

Brannvarsler

Mange eldre greier ikke å skifte batteri i røykvarslere som henger i taket.

Foto: HighwayStarz / colourbox.com

En ting er å reagere når man skjønner at det brenner, men mange får heller ikke med seg at brannalarmen går.

– Jeg kunne tenkt meg at det blinket i et lys i oppgangen der jeg bor, i tillegg til at det uler. Det er ikke alle som kan høre, sier en eldre mann på aktivitetssenteret i Steinkjer.

Panke forteller at det finnes en vibrasjonspute som kan vekke de som har dårlig hørsel.

– Det er også viktig at man har nok brannvarslere. Hvis man kun har en i gangen og ikke på soverommet, hører man kanskje ikke røykvarsleren - særlig ikke i nyere leiligheter som er veldig godt isolerte. Brannvarslerne bør også være seriekoblet, sier hun.

Åge mener røykvarslerne burde vært plassert slik at du ikke behøvde å klatre opp for å skifte batterier.

– Det er ingen av oss som greier å skifte batteri oppunder taket, sier han.

LES: Velforeninger øker fokuset på brannsikkerhet

Brann og røyk i by

Brannvesenet oppfordrer de eldre til å gå ut på balkongen hvis de ikke kommer seg ned trappen.

Foto: colourbox.com