Hopp til innhold

3-åring innlagt på sykehus med E.coli

En tre år gammel jente er innlagt på St. Olavs Hospital i Trondheim med E.colismitte.

Kattem barnehage

E.coli påvist i barnehage i Trondheim.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Det er en alvorlig sykdom, men tilstanden er stabil og hun ligger på sengepost, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs Hospital, til NRK.

Jenta ble lagt inn på sykehuset før helgen, og tirsdag var det mistanke om at et annet barn i samme barnehage var smittet. Barna kommer fra ulike familier.

Trine Kirkenes, enhetsleder i Kattem barnehage

Enhetsleder i Kattem barnehage, Trine Kirknes.

Foto: Joar Elgåen / NRK
Erik Wahl i Mattilsynet og smittevernoverlege Guttorm Eilertsen

Erik Wahl i Mattilsynet og smittevernoverlege Guttorm Eilertsen.

Foto: Joar Elgåen / NRK

I tillegg til jenta som er innlagt, har to barn vært på sykehuset og tatt prøver.

– De to er ikke lagt inn, men følges opp, sier Kvikne.

Ifølge fungerende smittevernoverlege Guttorm Eilertsen i Trondheim kommune har den tre år gamle jenta HUS, en form for E.coli som gir nyrekomplikasjoner.

Leter etter smittekilden

Jenta går i friluftsavdelingen i Kattem barnehage i Trondheim.

– Vi har iverksatt strakstiltak for å fjerne eventuelle smittekilder i barnehagen, og har også bistand fra Mattilsynet i denne saken, sier Eilertsen.

Det er ennå uklart hvordan barnet har blitt smittet.

Trondheim kommune og Mattilsynet informerte i ettermiddag foreldre og ansatte i barnehagen for å gi ut mer informasjon.

– Det kan i slike tilfeller være vanskelig å avdekke smittekilden, men vi gjør nå det som er mulig for å komme til bunns i saken. Det viktigste er uansett å forhindre at det oppstår nye smittetilfeller, sier Eilertsen.

– Bakterien finnes i tarmen til drøvtyggere

Spesialinspektør i Mattilsynet, Erik Wahl, var på plass i Kattem barnehage tirsdag ettermiddag.

– Vi vet ingenting om smittekilden og ut fra erfaringer finner vi den mest sannsynlig ikke. Dette er en bakterie som er ekstramt vanskelig å finne. Det er som å lete etter en grønn nål i en høystakk.

Han sier at ut fra generell kunnskap vet de litt om hvordan man blir smittet.

– Dette er en bakterie som finnes i tarmen til drøvtyggere, altså storfesau. Barnet kan enten ha blitt smittet via mat ved at bakteriene ikke er blitt drept på veien frem til tallerkenen. Barnet kan også ha blitt smittet gjennom direkte eller indirekte kontakt med disse dyrene, sier han.

Ifølge Wahl kan det være aktuelt å ta prøver av mat både i barnehagen og hjemme hos barna. De vil også undersøke om barna har vært i kontakt med dyr.

Han sier også at en smittet person kan smitte en annen person.

– I de fleste tilfellene blir bare ett eller få barn smittet. Det vil selvfølgelig være noe risiko for at flere barn kan smittes, men risikoen er svært begrenset.

Rundvask i barnehagen

Trine Kirknes, enhetsleder i barnehagen, sier at et rengjøringsbyrå vil komme til barnehagen onsdag.

– Da blir det rundvask, og barna vil oppholde seg i et annet lokale. Jeg har litt høye skuldre akkurat nå, men jeg er veldig fornøyd med måten dette har blitt håndtert på, sier Kirknes.

Det går nesten 90 barn i barnehagen. Enhetslederen sier at av de 17 foreldrene som var på møtet, har en eller to bestemt seg for å holde barna hjemme onsdag.