Ber bondekolleger slutte å selge overpriset dyrefôr

Fôrkrisen i landbruket fører til at enkelte bønder selger halmballer for 500 kroner stykket.

Sommer og tørke

REAGERER: Knut Jarle Grandetrø og Arnt Olav Halseth fra Viggja i Skaun retter kritikk mot bønder som utnytter fôrkrisen ved å selge overpriset halm til kolleger som sliter.

Foto: Morten Karlsen / NRRK

Arnt Olav Halseth er oppgitt over bønder som selger overprisede halmballer til tørkerammede bønder på Sør- og Østlandet.

Naturlig pris for en halmball er 300 kroner. Når noen nå selger disse halmballene for 500 kroner er det kraftig overpris, sier bonden fra Skaun.

Han og andre trønderske bønder merker den tørre sommeren, men rammes langt fra like hardt som bønder lenger sør, der varmen har ført til dårlige grasavlinger og mangel på dyrefôr.

Sommer og tørke

DUGNAD: Arnt Olav Halseth mener norske bønder må hjelpe hverandre.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– Det er prisjag på kjøp og salg av mat til dyra, fastslår Halseth, som nå inviterer til bondedugnad for å hjelpe bønder sørpå.

Bondelagslederen: – Det er en krise

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er enig i oppfordringa fra Viggja-bonden.

– Det er en krise, og det eskalerer. De trøsker på Østlandet, men vi ser at det er mindre halm enn forventa, sier Bartnes.

Han beskriver situasjonen for mange bønder på Øst-, Sør- og Vestlandet som dramatisk, og påpeker hvor viktig det er at bønder andre steder i landet bidrar med å samle fôr til dem.

– Jeg ser på bygdene her i Trøndelag at mange har dårlige åkre, men i det store bildet er det mulig å flytte mye fôr fra Trøndelag til Østlandet.

Prisen på halmballer diskuteres i sosiale medier

Facebook er det opprettet grupper med informasjon om pris og formidling av fôr. Der oppfordres det også til ikke å kjøpe fra useriøse selgere som bare vil tjene penger.

Markedssjef i Felleskjøpet for Rogaland og Agder, Åsne Åsland, bekrefter at det er selgers marked og at prisene går høyere enn normalt.

– Jeg har hørt om halmballer som selges for 2,50 kroner per kilo, og tror det er en pris som noen har betalt. Naturlig pris er 1,50 kroner kiloet, sier Åsland.

Lars Petter Bartnes

BØNDENE FLÅS: – Bonden sørpå skal ikke bli flådd for å få tak i grovfôret dyra så sårt trenger, sier Lars Petter Bartnes.

Foto: Norges Bondelag

– La halmstrået ligge

Både Norges Bondelag og Tine formidler kontakt mellom bønder som mangler dyrefôr og de som har noe å selge.

– Jeg anbefaler at trønderske kornprodusenter ikke bruker halmkutteren under tresking, men at de lar halmstrået ligge og kontakter oss for å få vite hvem sørpå som vil kjøpe, sier Lars Petter Bartnes.