Ber hjortejegere hjelpe

Hjortejakta starter 1. september, og jegere bes være ekstra på vakt mot syke dyr. Skrapesyken på villrein i Nordfjella og funn av skrantesyke på en elg i Selbu har skremt mange. Jeger- og fiskerforbundet ber jegere om å sende inn prøver av dyra ved mistanke om sykdom.