Bedre for syklister og fotgjengere i Trondheim

Tre av fire synes det har blitt lettere å være mjuk trafikant i Trondheim de siste årene.

POPULÆR: Sykkelheisen Trampe

POPULÆR: Sykkelheisen Trampe er en av mange tiltak syklistene i Trondheim nyter godt av.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Mer enn 20 prosent av de som kjører bil, buss, tog eller trikk til og fra jobb/skole, sier at sykkelen er det mest aktuelle alternativet, i følge ei undersøkelse gjort for Miljøpakken.

– Det folk merker best, er nok at vi de siste par årene har hevet standarden på de fysiske anleggene. Bedre vedlikehold og drift av sykkelveiene gjør det enklere for syklistene å ta seg fram, sier Hans Kringstad i Trondheim kommune.

I Miljøpakken går halvparten av bompengene til kollektivtrafikk, sykkelanlegg, trafikksikkerhet og andre tiltak med miljøpreg.

– Bedre for gående og syklende

– Ting tyder på at trafikkbildet i Midtbyen har blitt bedre, både for gående og syklende, sier Kringstad.

– Det er artig at folk sier de synes det har blitt bedre.

Både på Dalen og ved Lerkendal har det blitt bygd nye sykkelbruer og sykkelfelt det siste året. Samtidig har røde sykkelfelter i Midtbyen bidratt til å skille syklister og gående, noe som har gjort det bedre for fotgjengerne.

Mål om dobbelt så mange syklister

Kringstad forteller at kommunen håper mange flere vil ta pedalene fatt innen 2020.

– I dag har vi 40 000 turer på sykkel. Målet er 80 000, og det ser vi for oss er et realistisk mål. Vi ønsker å få alle grupper til å sykle mer, og derfor bygger vi ut både langs skoleveier og i de mest trafikkerte områdene i Midtbyen, sier Kringstad.