Hopp til innhold

Avslører ulovlig skuterkjøring fra lufta: – Dette er rett og slett nedslående

Store fjellområder er dekket av skuterspor. Statens naturoppsyn har så langt i år anmeldt 40 personer for ulovlig kjøring med skuter i Norge.

Statens naturoppsyn og politiet rapporterer om mye ulovlig snøskuterkjøring mange steder i landet. Og selv om større ressurser er satt inn for å bekjempe kjøringa de siste fem årene, er risikoen for å bli tatt liten.

FÅ BLIR TATT: Statens naturoppsyn og politiet rapporterer om mye ulovlig snøskuterkjøring. De siste fem årene har de jobbet hardt for å bekjempe kjøringen som bryter med loven. Likevel er det liten risiko for å bli tatt.

Statens naturoppsyn og politiet er på vei i helikopter over store deler av Hedmark og Trøndelag.

Målet er å kartlegge omfanget av ulovlig kjøring med snøskuter.

– Dette er rett og slett nedslående. Det blir mer og mer ulovlig motorisert ferdsel i utmarka, sier oppsynsmann Erik Ydse fra Statens naturoppsyn.

Store områder med skuterspor

På snødekte vidder og i vernede områder går sporene på kryss og tvers. Når helikopteret seiler inn over Rindalsfjellene åpenbarer det seg et enda større nett av snøskuterspor i det hvite teppet.

– Hele området er oppkjørt. Det er trist å se, sier Ydse.

– Dette er ikke lovlig?

– Nei, dette er absolutt ikke lovlig kjøring. Dette er kun lek og rekreasjon.

Oppsynsmann Erik Ydse, Statens naturoppsyn

TRIST: Oppsynsmann Erik Ydse synes det er leit at mange snøskuterkjørere gir blaffen i loven. Fra helikopteret over de Midt-Norske skogene og fjellområdene har han overblikk over et nett av ulovlige skuterspor.

Foto: Jøte Toftaker

Få lovlige løyper

Du må følge oppmerkede løyper når du skal kjøre skuter. Unntaket er dersom du har fått dispensasjon.

I 2015 ble det åpnet for at kommuner kan ha egne skuterløyper for rekreasjonskjøring. Over 50 av de 422 kommunene i Norge har oppmerkede løyper.

Merket skuterløype

VIL HA FLERE LØYPER: Norges snøscooterforening synes det er for få lovlige skuterløyper i landet.

Foto: NRK

Halvparten av løypene eksisterte før 2015, fordi Finnmark og Nord-Troms har hatt en særordning med egne rekreasjonsløyper.

Det burde vært langt flere oppmerkede løyper, mener Norges Snøscooterforening.

– Det er en kultur for å kjøre snøskuter i Nord-Norge, men vi har ingen lovlige alternativer, sier Håkon Haug Enga, daglig leder i foreningen.

– Du mener at politikerne sitter med nøkkelen her?

– Ja, helt klart, svarer han.

15.000 kroner i bot

Så langt i 2019 har Statens naturoppsyn stanset og anmeldt 40 personer for ulovlig kjøring med snøskuter i Norge.

Skuterførere har fått bøter på mellom 8.000 og 15.000 kroner. Enkelte har fått ekstra gebyr på grunn av høy fart eller at skuteren ikke er registrert.

– Hensikten er ikke å ta flest mulig, men å få folk til å følge reglene. Frikjøring i terrenget forstyrrer dyrelivet i en sårbar tid av året. Det kan også være en sikkerhetsrisiko for dem selv og andre med tanke på mulige skred, opplyser seksjonssjef Kari Kveseth i Statens naturoppsyn.

Ulovlig snøskuterkjøring

ULOVLIG: Disse skutersporene er utenfor en oppmerket løype. Dermed har skuterkjøreren begått lovbrudd under denne kjøreturen.

Foto: Jøte Toftaker

Mange blir aldri tatt

Politiet og Statens naturoppsyn har satt inn flere ressurser til kontroller.

– Det er forferdelig vanskelig. Veldig få blir oppdaget, sier lensmann i Midt-Troms, Andreas Nilsen.

– Selv om ressursinnsatsen generelt har økt siste fem årene så er oppdagelsesrisikoen fortsatt lav. Det er viktig å samarbeide med politiet for å utnytte ressursene på best mulig måte, sier seksjonssjef Kari Kveseth i Statens naturoppsyn.