NRK Meny
Normal

Store langhus avdekket ved Stiklestad

– Dette er sjeldent i norsk sammenheng, og uventet, sier arkeolog Marte Mokkelbost. De graver fram to langhus som befester Stiklestad som et betydelig høvdingesete.

Arkeolog Marte Mokkelbost på Stiklestad.

Arkeolog Marte Mokkelbost. De har funnet to store langhus på Stiklestad. Funnene befester Stiklestads betydelige rolle i historien.

Foto: Bjørn Solli/NRK

Arkeologene fra Vitenskapsmuseet i Trondheim holder til på et jorde like ved de store gravhaugene på Hallem ved Stiklestad.

Gravhaugene er en av de største samlingene av gravhauger i Norge. De viser at det var samlet mye rikdom og makt her i jernalderen.

Sjeldent funn

To gedigne langhus er funnet like ved gravfeltet på Hallem. Et av langhusene er over 50 meter langt og minst åtte meter bredt.

Tidligere er det gjort funn av stolpehull i det samme området, men ingen har forstått omfanget av dette funnet.

– To så svære langhus er et uvanlig funn i norsk sammenheng, sier arkeolog Marte Mokkelbost til NRK. Hun antyder at de kan ha funnet en hall, og ikke bare et bolighus.

Maktsentrum

Professor i arkeologi ved Universitet i Trondheim, Lars Stenvik, sier de nye utgravningene befester Stiklestads betydelige rolle i historien.

– Funnet forteller at dette er et spesielt området. Langhusene som er funnet, ligger tett ved noen av de største gravhaugene i Norge. Vi tror dette har vært et viktig høvdingsete i jernalderen og kanskje helt tilbake til tida rundt Kristi fødsel, sier Stenvik.

Han understreker at det er størrelsen på langhusene som er uvanlig og spesielt. Men at arkeologer nå finner spor etter bosetting i dette område på Stiklestad er ikke uventet.

– Vi vet jo at at det er mange gravhauger ved Hallemfeltet. De må jo ha bodd et sted, sier konservator og fagsjef Per Steinar Raaen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Han sier funnet av langhusene er gledelig.

På Stiklestad har de bygd opp et langhus slik de mener det så ut i middelalderen. På Middelaldergården Stiklestadir kan folk lære mer om hvorfor folk slåss så mye på Olav den Helliges tid for 1000 år siden.

Metaldetektor

Arkeologer bruker også metalldetektorer når de graver på dette feltet på Stiklestad.

– Vi håper jo å finne metallrester som folk har hatt. Midt i huset ser det ut til at det er bevart en del av et gulv, sier arkeolog Marte Mokkelbost.

– Kan det være gullmynter og store rikdommer?

– Nei, kanskje heller en jernkniv eller noe sånt, sier arkeologen på utgravingsfeltet.

Arkeolog Marte Mokkelbost på Stiklestad.

Arkeologene leter etter spor fra gammel tid på Stiklestad. Her har de funnet to langhus.

Foto: Bjørn Solli/NRK