Hopp til innhold

Anker dom mot grisebonde

Statsadvokaten anker dommen mot en grisebonde på Innherred. 14. november dømte Trøndelag tingrett mannen til fengsel i to år og fire måneder etter at 1500 griser ble funnet døde på gården hans. Påtalemakta ønska en strengere straff og har derfor anka straffeutmålinga til lagmannsretten. Grisebonden er informert om at dommen ankes.