Hopp til innhold

Ble målløs da han fant forfedrenes hodeskaller i krypt

Årlig søker flere etterkommere i USA sine norske røtter. Én amerikaner fikk et helt spesielt møte med sine forfedre.

Krypt Værnes kirke

NED I KRYPTEN: I tårnfoten på Værnes kirke er det et eget gravkammer. Lokalhistorikeren Hans Olav Løkken fant forfedrene til amerikaneren.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ned en stige går Jeffrey Olsen sakte gjennom en smal luke til krypten.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, sier han.

Nede i krypten møter han et lite rom på rundt 12 kvadratmeter og synet av hodeskaller og knokler.

Han blir stående målløs å se på levningene.

– Hvem er disse menneskene?, spør han undrende.

Krypt Værnes kirke

Hans Olav Løkken forteller Jeffrey Olsen og konen om forfedrene som hviler i krypten på Værnes kirke.

Foto: Morten Andersen / NRK

Forespørsel fra Minnesota

Hans Olav Løkken er en norsk lokalhistoriker som har i over 23 år skrevet regionalhistoriske bøker fra stjørdalsområdet.

Like før jul fikk han en forespørsel fra slektsforskere i Minnesota om han kunne hjelpe dem med å finne forfedrene til Jeffrey Olsen.

Det eneste de visste var at de hadde røtter fra Trondheim, og at han hadde et bilde fra Lade kirke i Trondheim som var malt av en mann med navn Nilsen.

Før i tiden skrev flere at de kom fra Trondheim, men i realiteten kom de kanskje fra Åfjorden eller Lierne, forklarer Løkken.

Krypt Værnes kirke

Hans Olav Løkken har utgitt den lokalhistoriske bokserien Stjørdalens krønike, og er nå på utgave 23. Dette er ikke første gangen han hjelper amerikanere å finne røttene sine.

Foto: Morten Andersen / NRK

Flere skiftet eller forkortet også navnene sine når de dro til statene, ofte til hovedgården de kom fra.

Historisk kjent gård

Undersøkelsene kom frem til at etterfølgerne til Jeffrey Olsen kom fra Reppe gård i Lånke.

Gården er kjent historisk, og flere storfolk med adel og blått blod hadde spor fra seg derfra.

Krypt Værnes kirke

På Reppe gård i Lånke var det relativt lett å spore opp de som tidligere hadde bodd der.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det gjorde jobben til Løkken lettere, og ballen rullet videre.

Etter leting i gårdsbøker og kirkebøker fant han ut at Jeffrey Olsens forfedre var gravlagt i krypten på Værnes kirke.

Værnes kirke er et symbol på makt og velstand i Stjørdalsregionen.

– Han kommer til Norge og er en av de få i historien som praktisk talt kan ta på sine forfedre, forteller Løkken.

Krypt Værnes kirke

Værnes kirke er en kirke i Stjørdal kommune i Trøndelag. Middelalderkirken ble bygd på midten av 11-hundre tallet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Hemmeligheten bak å kunne spore opp de riktige familietrærne, forklarer Løkken, er å ha mye erfaring, gode kontakter og å gå inn i de riktige protokollene på nettet.

Jeg kan fortelle en amerikaner at jeg vet hvor hans fem ganger tippoldeforeldre er begravet, sier han spøkefullt, men samtidig seriøst.

Levningene blir liggende

Gravkammeret er vanligvis stengt for publikum.

Men på grunn av denne spesielle saken med direkte etterkommere, lot kirkevergen Jeffrey Olsen og hans kone komme ned og se.

Forfedrene ble gravlagt på 1700 tallet i den private graven i kirken, men med tiden har trekistene de lå i, gått i oppløsning.

Krypten i værnes kirke

Slik så graven i krypten ut i 1959 før den ble ryddet.

Foto: Kjell Erik Pettersson / Historielaget

I 1929 ble krypten i tårnfoten på Værnes kirke gjenfunnet, og 1959 ble den ryddet.

Planen var at levningene da skulle gravlegges på kirkegården. Noen av dem ble samlet i en pappeske.

Etter gjentatte samtaler vedrørende å flytte levningene, kom de frem til at de får bli i krypten.

– Vi liker å la ting forbli der de er, forklarer kirkevergen Oddbjørn Eide.

Hodeskaller i krypten ved Værnes kirke

På grunn av at trekisten levningene lå i har gått i oppløsning, kan man se hodeskaller og bein fra forfedrene til Jeffrey Olsen i krypten på Værnes kirke.

Foto: Morten Andersen / NRK

Der blodet kommer fra

Årlig søker mange etterkommere i USA sine røtter, og får hjelp til det.

Ett år etter Jeffrey Olsen startet søket etter sine forfedre, fant han endelig forfedrene sine.

I krypten hviler Henrich Hønne, hans to koner og et barn.

Tegning av Henrich Hønne.

Tegning av hvordan Henrich Hønne kunne sett ut. Bilde er basert på Hønnes datter og amerikaneren Jeffrey Olsen.

Foto: Amund Hagen

Det amerikaneren fikk se, er hans fem ganger tippoldeforeldre.

Dette er der blodet mitt kommer fra, sier amerikaneren nede i krypten.

På spørsmål om han kunne ønske å ta med sine to sønner tilbake til Norge svarer han «ja».

Fremdeles ordknapp konkluderer Olsen med at dette var en helt spesiell opplevelse før han klatrer tilbake opp i kirka.

– Dette er helt fantastisk.

Krypt Værnes kirke

Jeffrey Olsen bestemte seg for et år siden å finne forfedrene sine. Denne uken fikk han både dra på gården røttene hans kommer fra og se levningene fra forfedrene.

Foto: Morten Andersen / NRK