NRK Meny
Normal

Alvorlige avvik i barnehagene i Trondheim

Adresseavisen har gått gjennom 109 alvorlige avvik ved de kommunale barnehagene i Trondheim. Resultatene er nedslående.

Illustrasjonsbilde av barn i barnehage

MANGE AVVIK: Flere barnehager i Trondheim har utfordringer med tanke på sikkerheten.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Avisen har gått gjennom alvorlige avvik som de ansatte i de kommunale barnehagene i Trondheim har varslet om fra januar 2013 til september i år.

Et av avvikene er fra 2013, da ei tre år gammel jente ble reddet opp fra vannet etter å ha gått gjennom isen på Theisendammen i Trondheim.

«Isen var ikke tykk nok til å bære en voksen, så to av de ansatte måtte hoppe i vannet og fikk dratt barnet på land. Redningsmannskaper ble påkalt, og de som hadde vært i vannet ble tatt med til St. Olav for legesjekk. Ingen fysiske skader», skrev den ansatte som omtalte avviket ifølge avisen.

Manglende rutiner

Gunn Røstad

Gunn Røstad er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Oversikten viser svikt i sikkerheten, ulykker som kunne vært unngått og manglende rutiner. Nesten 80 prosent av avvikene omhandler sikkerhetssvikt. 19 prosent omhandler barn som har stukket av eller prøvd å stikke av. De siste 20 prosentene omhandler ulykker som er mindre alvorlig karakter.

– Det er ikke bra at det er så mange avvik. Vi bruker systemet i enda større grad enn tidligere, og bruker det bevisst for å bli klar over disse avvikene, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Gunn Røstad til NRK.

– Hva er den største utfordringen med tanke på sikkerhet?

– Det å hele tiden være bevisst på å forebygge uheldige hendelser. Gjennom å ta opp det som har skjedd, så kan vi bli bedre på det på sikt, sier Røstad.

Kuttet av finger med øks

Granåsen barnehage hadde et av de alvorlige avvikene da et barn var uheldig og kuttet et annet barn med øks og fikk deler av pekefingeren hugget av.

Styrer ved barnehagen, Anna Ingeborg Aalberg, forteller til Adresseavisen at de har gått gjennom sine rutiner etter hendelsen.

– Barna får ikke lenger lov å bruke øks i barnehagen. Øks er et av redskapene vi har med på tur, men den skal ligge i sekken og er kun tillat å bruke for de voksne. Barnehagen hadde ikke gjort en konkret risikovurdering ved bruk av farlige redskaper, og vi har nå endret rutinene for dette. Vi har gått gjennom tilsynsrapporten og lukket avvikene vi fikk pålegg om, sier Aalberg til avisen.

Hun mener den største utfordringen med tanke på barnas sikkerhet ligger i bemanningen.

– Vi har lav grunnbemanning og høyt sykefravær i de kommunale barnehagene, og vi må derfor benytte en del vikarer som ikke kjenner barnegruppa og rutinene så godt. Dette er en risikofaktor med hensyn til sikkerheten. Men sikkerheten står høyt, og personalet melder ifra dersom sikkerheten ikke kan ivaretas, mener Aalberg.