Hopp til innhold

– Vil øke spenningen mot Russland

– Utplasseringen av amerikanske soldater på Værnes er et eksempel på at regjeringen er mer opptatt av å bli godt likt av amerikanerne og i NATO enn å føre en ansvarlig sikkerhetspolitikk.

US-Marines Værnes mai 2017

SVs Lars Haltbrekken mener vi nå har en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1959.

Foto: NRK

Det sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør Trøndelag etter at regjeringen onsdag vedtok å forlenge rotasjonsordningen som gir inntil 330 amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene på Værnes i Nord-Trøndelag til ut 2018.

– Dette er et brudd på norsk basepolitikk. Regjeringen kan ikke lenger gjemme seg bak at det er en «rotasjonsbasert ordning», eller «midlertidig trening». Nå har vi en amerikansk base på norsk jord, i strid med det som har vært norsk praksis siden 1959, sier Haltbrekken.

Krever stortingsbehandling

SV var også ifjor høst imot at amerikanerne skulle komme til Værnes. De mener dette bidrar til å øke spenningen mot Russland.

Lars Haltbrekken

SV og Lars Haltbrekken vil kjempe for å sende de amerikanske soldatene på Værnes hjem igjen.

Foto: Ola Helness

– SV vil kreve å få denne saken opp i Stortinget i høst. Da skal ordningen med de 330 evalueres, og når USA går inn for å øke styrken er det klart at dette må opp til skikkelig behandling i Stortinget.

Hvis det blir regjeringsskifte og et nytt flertall til høsten, vil vi kjempe for å sende de amerikanske soldatene hjem igjen.

Norge har hatt avtale med USA om forhåndslagring siden 80-tallet, og i 2006 vedtok Stortinget å utvide avtalen med også å gjelde forsterking av Norge.

Gode erfaringer

– Vi har svært gode erfaringer med US Marines på Værnes. Personellet roterer noe som betyr at de amerikanske soldatene ikke er fast stasjonert her.

Elin Agdestein

Høyres Elin Rodum Agdestein sier de har gode erfaringer med soldatene fra US Marines på Værnes.

Foto: NRK

Det sier Høyres Elin Rodum Agdestein, som også er medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Dessuten er de innlosjert i en garnison under norsk kommando, så dette er ikke en egen amerikansk base, sier Agdestein som mener dette er i vår egeninteresse.

– Norge er helt avhengig av allierte forsterkninger i tilfelle krise og krig, sier Agdestein.

Det er viktig for US Marines å øve på materiellet som er lagret i Stjørdal, og det har vært i bruk under øvelser både i Trøndelag og Finnmark.

Frykter flere soldater

SVs Lars Haltbrekken mener dette vil bidra til å øke urolighetene i vår del av verden.

– Først sa de at dette skulle gjelde for ett år, nå er det doblet til to år. Vi vet også at amerikanerne har ønsket å øke antall soldater til 600, sier Haltbrekken.

Han reagerer på at saken er diskutert i et hemmelig møte på Stortinget, og håper de får en ordentlig offentlig debatt rundt saken til høsten.

– Sånne ting kan ikke skje i det skjulte, i et hemmelig møte på Stortinget.