Rektor: – Vanskelig å ta igjen det tapte

– Elever mister verdifull undervisning og streiken er svært uheldig, sier rektor ved Blussuvoll skole i Trondheim.

At lærerstreiken er så fastlåst og ser ut til å vare lenge, frustrerer foreldre. De frykter barna mister viktig undervisning

Ungdomsskoleelever er utestengt fra skolen, men kommer på Blussuvoll skole i Trondheim for å hente skolebøker torsdag.

Over 100.000 elever i Norge er rammet av streiken.

Mange av dem har ikke fått en eneste skoledag etter sommerferien. Det gjelder også de 500 elevene på Blussuvoll skole i Trondheim.

Her er rektor Lars Henrik Rygh svært lite tilfreds med situasjonen.

– Dette er ikke bra

– Det er ikke mer enn 190 skoledager i et skoleår. Nå er vi inne i den andre streikeuka. Det er ikke bra, og det er svært uheldig for elevene, sier rektor Lars Henrik Rygh, ved Blussuvoll skole.

Rektoren sier det blir vanskelig å ta igjen det tapte, og at ungdomsskoleelevene taper verdifull tid.

– Når streiken er slutt må vi være veldig bevisst på at vi har mistet tid og vurdere tidsbruken nøye. Vi må ha fokus på læringstrykk i større grad. Men læring er en sammensatt sak. Det er ikke sikkert "latinskole" er like bra for alle. Vi får ikke tatt igjen tida vi mister, men må ha fokus på fruktbar og mest mulig effektiv læring, sier rektoren.

Rektor Lars Henrik Rygh

Rektor Lars Henrik Rygh deler ut skolebøker. Elevene har ennå ikke fått undervisning etter sommerferien. Rektoren sier situasjonen er lite tilfredsstillende.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Forberedt på langvarig streik

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Lisbet Strickert, sier lærerne er forberedt på at streiken vil vare lenge.

– Konflikten er låst, og vi er forberedt på å streike veldig, veldige lenge, sier Strickert.

Hun mener det ikke er grunnlag for tvungen lønnsnemnd med de streikeuttakene som har skjedd og vil skje framover.

Fylkesleder Lisbet Strickert

Hun er forberedt på en langvarig streik, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Lisbet Strickert.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Hun sier skoleeiere må sette seg ned når streiken er over for å finne ut hvor skadelidende elevene har blitt.

– Kommunene tjener millioner på streiken, de pengene kan brukes for å ta igjen tapt undervisning, sier Strickert. Hun sier det må vurderes av skoleier om elevene skal få tilbud om ekstra undervisningstimer etter at streiken er slutt.

Utålmodige foreldre

Foreldreutvalg ved flere ungdomsskoler i Trøndelag vil ha elevene tilbake på skolen så fort som mulig.

– Elevene er ikke tjent med en streik og vi er bekymret for at de går glipp av viktig undervisning. I verste fall kan dette går ut over karakterer og opptak til videregående skole for avgangselevene, sier Cathrine Steen, leder av foreldreutvalget på Blussuvoll skole i Trondheim forrige skoleår.

– Vi ønsker en løsning på streiken så fort som mulig. Dette er tre viktige skoleår på ungdomsskolen. Nå er det nødvendig at partene samles og blir enige, sier leder i foreldreutvalget på Steinkjer ungdomsskole, Pia Lerseth.

Pia Lerseth, leder i foreldreutvalget

Foreldre i Trøndelag krever at partene i streiken kommer til en rask enighet, fordi elevene går glipp av viktig undervisning. Også leder i foreldreutvalget ved Steinkjer ungdomsskole, Pia Lerseth.

Foto: Solvår Flatås/NRK