Hopp til innhold

– Unge har blitt så avhengig av telefonen at de setter andres liv i fare

Nesten halvparten av sjåfører mellom 18 og 29 år bruker sosiale medier bak rattet. Grensen for når det er greit å bruke mobilen, har blitt visket ut, mener Medietilsynet.

snapogkjør

Flere filmer på Snapchat mens de kjører. Verst er ungdom fra 18–29 år. Illustrasjonsfoto

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Vi tekster, ringer, filmer og sjekker mobilen. Alt dette i fart. Stort sett går det bra, men i tre av ti dødsulykker i trafikken, er uoppmerksomhet en medvirkende årsak, ifølge vegnett.

Petter Berg, fagsjef for motor

Fagsjef for motor i Storebrand, Petter Berg.

Foto: STOREBRAND

En ny undersøkelse Norstat har gjort på vegne av Storebrand, viser at mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker enn vanlig kjøring.

Og verstingene er ungdommen.

– Man ser en tydelig trend i tallene at bruken av mobiltelefon i trafikken øker med synkende alder. Tanken på at dette kan være starten på en bølge av uoppmerksomme bilister er skremmende, sier fagsjef for motor i Storebrand, Petter Berg.

Snap og kjør

NRK har over flere uker kartlagt aktiviteten på kartet til den sosiale medietjenesten Snapchat, og har funnet et titalls videoer av folk som filmer bak rattet.

snapkjørernee

I løpet av fem minutter en onsdags kveld, fant én journalist, 24 personer som filmet kjøringen sin på Snapchat.

Foto: skjermdump

22 år gamle «Ola» sier han filmer på Snapchat nesten hver gang han kjører bil. Han har tidligere fått en bot på 2500 kroner for uaktsom kjøring og mobilbruk bak rattet.

"Ola" filmer seg selv kjøre

«Ola» 22 filmer seg selv på Snapchat mens han kjører. Dette gjør han ofte.

Foto: privat

Han har også havnet i flere nestenulykker, men har enda ikke klart å legge fra seg telefonen under kjøring.

– Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg gjør det, men det kommer nok av avhengighet. Unge har blitt så avhengig av telefonen at de setter andres liv i fare, meg selv inkludert. Jeg vet det er idiotisk, men jeg har ikke helt klart å slutte enda, sier «Ola».

– Kan bli dyrt

Om du forårsaker en ulykke fordi du er på mobilen mens du kjører, kan du risikere å ikke få igjen på forsikringen, forteller forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring, Øivind Setnes.

Øyvind Setnes

Forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring, Øivind Setnes.

Foto: Tryg forsikring

– Har mobilen en årsakssammenheng som følge av bilulykken, får du en avkorting i erstatning. Det vil si at forsikringsselskapet ikke vil dekke hele skaden. I et grovt tilfelle kan det hende du må betale alt selv. Desto større skade, desto mer må du betale selv, sier Setnes.

– Om du forårsaker en dødsulykke, må du sannsynligvis betale erstatning til den avdødes familie også, det kan bli dyrt, fortsetter Setnes.

– Vanskelig å legge bort mobilen

Medievanene våre har endret seg med sosiale medier, og vi har blitt vant til å sjekke oppdateringer fra venner og å poste stort og smått fra hverdagen vår.

Kristine Meek

Direktør for kommunikasjon, analyse og rådgivning i Medietilsynet, Kristine Meek.

Foto: privat

– Det er mye som tyder på at det er svært vanskelig for oss å legge bort mobilen. For enkelte blir da grensene mellom når det er greit å sjekke mobilen og når det ikke er greit, visket ut. Som snapping mens man kjører er et eksempel på, sier Kristine Meek i Medietilsynet.

Sommerferien er høytid for dødsulykker i trafikken, med 14 drepte i trafikken bare i juni i år.

Meek mener ferietiden er en god tid til å øve seg på å innimellom legge bort mobilen, og i det minste når man kjører bil.

– Hjelper med strengere straff

Standardboten for mobilbruk i trafikken, ligger på 1700 kroner, avhengig av hvor grovt lovbruddet er.

22 år gamle «Ola» sier han hadde sluttet, dersom straffen var strengere.

– En prikk på rullebladet og 5000 i bot, hadde nok hjulpet, sier han.

Han er ikke alene. For undersøkelsen fra Storebrand viser at over halvparten av de spurte i alderen 18–29 svarer at en strengere straff ville påvirket mobilbruken deres i trafikken.

Petter Berg i Storebrand er enig med ungdommen om at straffen ikke er streng nok.

– 1700 kroner er nærmere en parkeringsbot enn straffen for promillekjøring i størrelsesorden, og da sier det seg selv at det ikke virker særlig avskrekkende for folk flest. Det må være en korrelasjon mellom alvorlighetsgrad og straff, sier Berg.