– Psykisk syke føler seg ikke tatt på alvor

– Terskelen for å få hjelp er skyhøy om du er nordtrønder og sliter psykisk. Det sier Mental Helse etter at en pasient tok livet sitt fordi hjelpa kom for seint.

Psykisk helse

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag refser psykiatrien i Nord-Trøndelag, etter en tilsynssak hvor en pasient først fikk avslag på hjelp fordi pasienten ikke var syk nok, og så fikk for dårlig behandling. Det endte med at pasienten tok sitt eget liv. Mental Helse i fylket sier at nåløyet for å få hjelp er veldig trangt.

Foto: Henrik Sørensen / Scanpix Denmark

Kjell Vang

Pasient- og brukerombud i Nord-Trøndelag, Kjell Vang.

Foto: Silje Kolaas/NRK

Pasientombudet i Nord-Trøndelag bekrefter langt på vei påstanden til Mental Helse.

– Et titalls etterlatte har klaga på det psykiske helsevernet i Nord-Trøndelag de siste to åra, og mange mener at suicidale får hjelp for seint, sier pasient- og brukerombud Kjell Vang.

Føler seg ikke tatt på alvor

Fylkeslegen retter i dag skarp kritikk mot psykiatrien i Helse Nord-Trøndelag. Kritikken gjelder behandlinga av en pasient som senere tok sitt eget liv.

Denne personen ble henvist til psykiatrisk behandling av fastlegen, men ble først avvist for ikke å være syk nok. Pasienten fikk etter ei stund hjelp, men ble ikke vurdert av lege eller psykiater, og fikk heller ikke medisinering som var god nok.

Det endte tragisk, med at pasienten tok sitt eget liv.

– Nåløyet for å få hjelp er veldig trangt, sier Nina Vesterdal, leder for Mental Helse i Nord-Trøndelag.

– Jeg snakker med enkeltmedlemmer som ikke føler seg sett og tatt på alvor. Mange forteller at de nærmest må være psykotiske og suicidale før de blir sett og trodd.

– Hjelpa sitter ikke langt inne!

Nils Håvard Dahl

Overlege og psykiater Nils Håvard Dahl.

Foto: Helse Midt-Norge

Men overlege og psykiater i Helse Nord-Trøndelag, Nils Håvard Dahl, er ikke enig i at hjelpa sitter langt inne for dem som sliter psykisk.

– Det er ingen fylker i landet hvor terskelen for å komme inn i psykiatrien er så lav som i Helse Nord-Trøndelag, sier han og viser til tallene fra 2012.

Da var 5000 personer i kontakt med psykiatrien i Nord-Trøndelag. Det tallet tilsvarer 1 av 20 nordtrøndere over 18 år.

Dahl mener ikke at dette tyder på at nordtrønderne er sykere enn andre, men at Nord-Trøndelag har et særdeles godt og stort tilbud.

– Ventetida er kortere enn det som er forventa fra myndighetene, ventetida her i fylket er 45 dager i gjennomsnitt, sier han.

– Berettiget kritikk fra fylkesmannen

Dahl mener det er viktig å ikke generalisere ut fra enkelttilfeller, men presiserer at når fastlegen ber om hjelp fordi han står fast i behandlinga av en pasient, så skal det utløse nærmest umiddelbar vurderingssamtale.

– Det er ikke så vanskelig å gjøre rett vurdering. En sjelden gang tar vi feil, og det beklager vi sterkt.

I tilfellet NRK omtaler, innrømmer Nils Håvard Dahl at fylkeslegens kritikk er berettiget.

– Vi tar det til etterretning, og har allerede begynt å skjerpe oss.

– De aller fleste gangene går det utmerket, av og til gjør vi feil og da må vi lære av dem, sier Dahl.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster