Hopp til innhold

– Kaster bort milliarder

– Hver tredje arbeidsdag i byggenæringen er uproduktiv, og kan være bortkastet. Det sier Roar Aas, som er avdelingsleder på bygning i Fellesforbundet i Sør-Trøndelag.

Bygging

Fellesforbundet mener byggebransjen er for lite effektiv. Her fra Grilstad Park i Trondheim.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Fellesforbundet måler fallende produktivitet, og mener dårlig planlegging sløser bort milliarder i bygningsbransjen.

Korte tidsfrister

Også entreprenører støtter kravet om bedre planlegging, men mener årsaken til problemet er korte tidsfrister på byggeprosjekt. Det skaper kaos.

Fellesforbundet

Ansatte i Fellesforbundet. Fra venstre: Øystein Laugen, Terje Eriksen, og Roar Aas.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Fellesforbundets avdelingsleder på bygning i Trondheim, Roar Aas, er oppgitt. Selv om byggenæringen er inne i en høykonjunktur, så går flere entreprenør konkurs. Både lokalt og nasjonalt.

– For å unngå konkurser og fiosko har Fellesforbundet utviklet systemer for å måle og korrigere effektiviteten på byggeplasser, sier Aas til NRK.

Stadig mer kaotiske

Inne på kontoret til Fellesforbundet ligger en svær plansje over et byggeprosjekt. Her plotter oppmåler Øystein Laugen inn alt som skal skje i dette byggeprosjektet. Akkurat nå sjekker de grunnmur og betong.

Forbundets effektivitetsmålinger viser at norske byggeplasser har utviklet seg til å bli stadig mer kaotiske.

– Manglende planlegging og struktur på arbeidsprosesse gjør at vi sløser voldsomt med det vi har minst av, nemlig kompetent arbeidskraft, mener fagforeningen.

– Manglende styring

Teknobygg

Teknobygg Entreprenør gikk konkurs tidligere i november.

Foto: Morten Andersen

– Dette kan høres underlig ut, men vi mener det er for mange samtidig på arbeidsplassene. Svært ofte er det innleid billig arbeidskraft som mangler kompetanse. Den samlede konsekvens av manglende styring, og prosjekter med uendelig antall billige underentreprenøerer, har vist seg uheldige, fastslår Roar Aas.

De siste seks årene har den gjennomsnittlige uproduktive arbeidstiden på byggeplasser i Norge økt fra 25 til 33 prosent. Dette i følge Fellesforbundets målinger. Det betyr at hver tredje arbeidsdag i byggebransjen er uproduktiv, og i verste fall fullstendig bortkastet.

På Grilstad Park i Trondheim er arbeidet tatt opp igjen etter konkursen til Teknobygg Entreprenør . En bedrift som har fått kritikk for dårlig styring.

– Må bli bedre

Underentreprenør Søbstad har tapt mye på konkursen, men er igang igjen. Faglig leder Dag Søbstad er enig i at manglende styring skaper kaotiske byggeprosesser og sløsing med arbeidskraft. Han mener at problemet er knyttet til korte tidsfrister.

– Med kommende byggeprosjekter på 350 milliarder bare neste år, må bransjen bli flinkere. Minst ti prosent mer effektiv, men helst mer, mener Roar Aas.