NRK Meny
Normal

– Etter ett minutt er du blind

Se den voldsomme reaksjonen mellom brent kalk og vann. – Det blir så varmt at du kan brenne avispapir, sier Kjetil Helgesen, hovedverneombud ved den kollapsede kalksiloen på Verdal.

Her viser hovedverneombud ved NorFraKalk, Kjetil Helgesen, hvordan brentkalk reagerer med vann.

Ola Nilsen

Førsteamanuensis ved Kjemisk Institutt, Ola Nilsen.

Foto: Universitetet i Oslo
Kalksilo Verdal

Det var lenge frykt for at støv fra den kollapsa kalksiloen skulle utgjøre en fare for de som var i nærheten.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

Det var den 7. september at kalksiloen ved Norfrakalk på Verdal kollapset. Et stort område ble avstengt i frykt for at støv fra innholdet i siloen skulle spre seg og at folk skulle puste inn det helsefarlig støvet.

Det har vært en lang prosess å tømme de 5000 tonnene med brent kalk, og det begynner å demre for de ansatte hvor heldige de har vært.

Brent kalk er ingen spøk, vi må prise oss lykkelig for at det gikk så bra, sier Kjetil Helgesen.

Han forteller at de har vannstasjoner rundt omkring på hele området ved siloen, slik at folk kan skylle det av raskt hvis de får det på seg.

– Kroppen etses opp hvis du får det i deg

Førsteamanuensis på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, Ola Nilsen, har god innsikt i hvordan brent kalk reagerer med fukt.

– Brent kalk er kalsiumoksid, og det er en meget basisk forbindelse. Kalsiumoksid i reaksjon med vann vil bli veldig varmt, og det er en relativt ekstrem reaksjon, sier Ola Nilsen.

Han mener kroppen er laget for å tåle syrer i form av magesyre, men ikke baser. Han tenker med gru på hva som kunne ha skjedd hvis siloen hadde kollapset fullstendig.

– Det er vann i kroppen, så det vil jo etse i reaksjonen med brent kalk, sier Nilsen.

– Kan i verste fall få nedsatt lungefunksjon

Kristin Solberg Swahn er seniorrådgiver for giftinformasjonen ved Helsedirektoratet. Hun bekrefter at inhalering av brent kalk i store konsentrasjoner kan være farlig.

– Hvis man innånder brent kalk er det etsende, og man kan få en irritasjon i luftveiene. Det er selvfølgelig avhengig av hvor mye og hvor lenge, men det kan oppstå etseskader.

Videre sier hun at det også er farlig for øynene fordi det er væske der. Brent kalk på øynene kan føre til alvorlig øyeskade etter kort tid, sier hun.

Dramatisk

Under silokollapsen var det mye usikkerhet rundt hvor farlig denne kalken var å puste inn, og flere av naboene var redde for støving fra siloen.

– Det var litt dramatikk i starten. Det var mange som trodde kalkstøvet var giftig, og vi delte ut støvmasker til de ansatte, sier sikringssjef ved Kværner Verdal, Olav Røkke.

Bedriften Kværner er en av Norfrakalks nærmeste naboer og ligger bare noen hundre meter unna. Sikringssjefen forteller at de hadde en plan for hvis ting gikk riktig galt.

– Hvis alarmen gikk skulle arbeiderne trekke unna og komme seg innendørs. Der skulle de vente til støvskyen la seg. Vi er glade for at det ikke skjedde, sier Olav Røkke.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal
Femte året med spel i år