Hopp til innhold

Frykter større fugleinfluensa-utbrudd, fjørfe får portforbud

I høst ble det for første gang påvist fugleinfluensa i Norge. Etter ni fulgedødsfall innfører nå Mattilsynet strenge tiltak i ni fylker.

Fugleinfluensa i Nærbø fuglepark

Det er påvist fugleinfluensa hos tre fugler på Nærbø fuglepark i Rogaland.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Alle tilfellene av påvist fugleinfluensa har vært i Bergen og Rogaland. Nå utvides portforbudet til flere deler av landet, sier senior inspektør i Mattilsynet Irene Skei Mjømen.

Mattilsynet innfører portforbud for fjørfe og det er disse fylkene som rammes:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

– Vi har mottatt meldinger om at ikke alle har tatt inn fuglene enda, å vi trenger at alle gjør det nå for å hindre videre smitte, forteller Irene Mjømen.

Senior inspektør Irene Skei Mjømen

Senior inspektør i Mattilsynet Irene Skei Mjømen ber publikum følge med.

Foto: Pressefoto

Høypatogen fugleinfluensa

Fugleinfluensaen som er påvist i Bergen og Rogaland er av typen H5N8, som vil si høypatogen fugleinfluensa.

– Det er 75 % sjanse for at fuglene dør av viruset, så vi ønsker å unngå at smitten kommer inn i den kommersielle fjørfenæringen. Vi kommuniserer godt med dem som driver med kommersielle fjørfeforhold og at de skjerper rutinene rundt smittevernet sitt er viktig nå, forteller Irene Skei Mjømen.

Ifølge Mattilsynet har det aldri blitt påvist smitte til mennesker med dette viruset, slik at risikoen for det er lav.

Skremmende, men foreløpig ikke katastrofe

– Den største utfordringen oppstår dersom viruset smitter til tamfugl. Dersom du får smitte i flokken kan man forvente at alle dyra dør. Enten du har fem høner i hagen, eller 7500 på gården, kan du miste alle over natten for å si det slik, sier Margrethe Brantsæter, som er daglig leder for Norsk Fjørfelag.

Daglig leder for Norsk Fjærfølag: Margrethe Brantsæther

Margrethe Brantsæter sier fjørfebønder sitt fokus på smittevern og hygiene i mange år har lagt et godt grunnlag for å håndtere situasjonen.

Foto: Pressebilde / Norsk Fjørfelag

Brantsæter forteller at for å unngå spredning fra villfuglbestanden, er det viktig at tamfugl i høyrisiko-områdene holdes under tak. Det er også bra at Mattilsynet har stoppet jakt av fugl, da det er viktig at villfugl holder seg mest mulig i ro. Nå må alle gjøre sitt for å minske smittepresset.

– At villfuglen har fått påvist viruset er skremmende, men ikke katastrofe. Nå er det viktigste at alle med hobbyfjørfe i hagen får fuglene under tak og unngår all kontakt mellom villfugl og tamfugl. For at vi skal unngå at smittesituasjonen eskalerer, er det helt avgjørende at portforbudet blir overholdt, forteller Brantsæter.

Ber publikum følge med

– Vi er avhengige av at folk følger med, og varsler dersom de ser døde fugler. Slik at vi kan teste videre for å spore eventuell smitte. Det er også viktig å si ifra om at det verken er farlig å spise fuglekjøtt eller egg i denne perioden, avslutter Irene Skei Mjømen fra Mattilsynet.

I tillegg til portforbudet har Mattilsynet laget liste over forebyggende tiltak til de som har høner i hagen:

 • Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet.
 • Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene. Kanskje er det klokt med egne sko som ikke brukes ute eller overtrekk til skoene, når du går inn i dyreholdet ditt? Det aller viktigste er uansett å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler.
 • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fugler.
 • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhegninger. Sørg for å fjerne fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler.