- Styrker Ørland

Venstre mener støyrapporten fra Forsvarsbygg er nok en spiker i kista for kampflybaseforslagene i nord. - Dette er enda ett argument for å legge kampflybasen til Ørland, sier Ola Elvestuen.

Fly tar av på Ørland Hovedflystasjon
Foto: NRK

En helt ny støyrapport fra Forsvarsbygg konkluderer med at Ørland vil være den beste basen for Norges nye kampfly. Rapporten tar for seg konsekvenser når det gjelder støy, landskap, naturmiljø og kulturminner. Og ut fra disse faktorene, er det Ørland som vil være det beste valget.

– Best egnet

Venstre var det første politiske partiet som tok stilling til hvor den framtidige hovedflybasen bør ligge.

– Ørland er totalt sett best egnet, og er også et godt valg på grunn av den eksisterende NATO-tilstedeværelsen, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Foto: Venstre

Dette får nå støtte i rapporten fra Forsvarsbygg som Aftenposten har fått tilgang til. Der blir det understreket at Bodø også er et godt alternativ, men at det vil være en fordel å samle virksomheten på en base i stedet for to.

– Ørland har bedre infrastruktur, mindre støyproblemer enn Bodø, det er god nærhet til skytefelt – pluss at Ørland framstår som det rimeligste alternativet. Det er også viktig å holde fast ved NATOs posisjon i Norge, sier Elvestuen.

Ekstrastyrke i nord

Han mener at Ørland må suppleres med et såkalt detasjement i nord, men har ingen formening om dette bør være Evenes, Bodø eller Andøya. Et detasjement kalles på fagspråket en QRA. Det står for Quick Reaction Alert, og er en styrke som er tilgjengelig til enhver tid, og klar for oppdrag på kort varsel.

– Uansett må ikke antallet kampfly overstige det som er nødvendig for forsvarsevnen vår. Dersom Venstre må prioritere, vil vi heller velge færre fly for å opprettholde andre deler av satsinga vår på Forsvaret, sier Elvestuen.