Hopp til innhold

Yakunins britiske advokat: – Vil ta saken til menneskerettighetsdomstolen

Advokat Antony Brown mener det vil være brudd på menneskerettighetene om Yakunin dømmes.

Bildet viser Andrey Yakunin under hans Svalbard-tur i august 2022. Det var der han fløy med drone, som han senere også ble arrestert for i Hammerfest.

VIL ANKE HELE VEIEN: Yakunins britiske advokat sier de er forberedt til å ta saken gjennom hele det norske rettsapparatet og videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, om de må.

Foto: Elden Advokatfirma AS / Privat

– Hvis han blir dømt, og anken ikke fører fram, da må vi gå til Strasbourg. Hvis vi gjør det, er jeg sikker på at vi lykkes, sier Antony Brown.

Han er Andrey Yakunins britiske advokat. Med Strasbourg mener han at de vil ta saken til den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD).

Bakgrunnen er hovedargumentet til Yakunins advokater – at han er britisk statsborger. De mener derfor at en dom vil være diskriminering på bakgrunn an hans nasjonalitet.

Anthony Brown, Yakunins britiske advokat.

Yakunins britiske advokat, Antony Brown.

Foto: NRK

Britisk eller russisk?

Yakunin har dobbelt statsborgerskap, både britisk og russisk. I retten er det opp til den norske stat å bedømme hvilken nasjonalitet som skal legges til grunn, og det er derfor bestemt at han ansees som russisk statsborger.

– Han flyttet til England i 2008 og fikk britisk statsborgerskap i 2015. Han tilknytning til Russland er svak. Hans tilknytning til London er betydelig sterkere. Det har vært grundig dokumentert i retten, sa Bernt Heiberg, som er en av Yakunins forsvarere, i retten torsdag.

Hovedkvarteret til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, tegnet av Richard Rogers.

Hovedkvarteret til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD), tegnet av arkitekt Richard Rogers.

Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Den britiske ambassaden opplyser til NRK at de har tilbudt Yakunin den samme konsulære bistanden den tilbyr alle britiske statsborgere som blir arrestert i Norge.

Brown sammenligner seg selv og Yakunin. Han kan fly drone i Norge uten problemer, men klienten hans er fengslet for det.

– De straffeforfølger en britisk mann basert på opprinnelsen hans. Det kan ikke være riktig, sier han.

Les også Yakunin i retten: – Kan ikke se hva jeg kunne gjort annerledes

Bildet viser Andrey Yakunin under hans Svalbard-tur i august 2022. Det var der han fløy med drone, som han senere også ble arrestert for i Hammerfest.

Lang prosess

Advokat Erlend Andreas Methi har lang erfaring med menneskerettslige problemstillinger.

Han er tydelig på at å ta opp en sak i EMD kan ta lang tid.

– Først må man gå gjennom hele det norske rettssystemet før man i det hele tatt kan klage, sier Methi.

Saken må først gjennom tingretten, hvor den er nå. Så må en eventuelt anke saken videre til lagmannsretten og deretter Høyesterett.

Erlend Andreas Methi, advokat Wiersholm.

Advokat Erlend Andreas Methi.

Foto: Wiersholm

Det er først om man ikke får medhold i eller avvist ankebehandling i norske domstoler at man kan forsøke å bringe saken inn for EMD. Norske domstoler må altså først ha fått anledning til å ta stilling til det påståtte menneskerettighetsbruddet.

kan man sende en klage til EMD, men nåløyet for at en klage slipper inn er trangt. Det kan ta tid før EMD behandler klagen, og enda lengre tid før en sak eventuelt behandles. Dette kan ta år, sier Methi.

Savner britisk innblanding

Advokat Antony Brown savner større britisk innblanding i saken.

– Min skuffelse, min kritikk av den britiske regjeringen er deres avgjørelse om å ikke gripe inn. Jeg respekterer det, men jeg synes det er feil, sier han.

Han mener den britiske regjeringen kunne vært med på å komme frem til om Yakunin skal regnes som britisk eller russisk.

Les også Yakunin i retten: – Kan ikke se hva jeg kunne gjort annerledes

Bildet viser Andrey Yakunin under hans Svalbard-tur i august 2022. Det var der han fløy med drone, som han senere også ble arrestert for i Hammerfest.