Hopp til innhold

Virusfunn på pukkellaks skaper smittebro mellom oppdretts- og villaks

Et virus som gir hjerte- og skjelettmuskelbetennelse hos atlantisk laks har blitt funnet i åtte pukkellakser fra tre elver i Nord-Norge. Det betyr at pukkellaksen kan bli smittebærer.

Pukkellaks i ferd med å dø

Pukkellaksen råtner og dør etter at den har gytt. Nå viser det seg også at den kan bli en sykdomsbærer mellom oppdrettslaks og villaks.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Totalt er 181 pukkellakser undersøkt av Veterinærinstituttet. I åtte av fiskene ble viruset piscine orthoreovirus-1 (PRV-1) påvist. Det gir betennelse i hjertet og skjelettmuskulaturen.

Viruset er veldig vanlig hos oppdrettslaks. Man finner det også hos villaks, men fordi det finnes lite forskning vet man ikke hvilken betydning viruset har på den ville laksens helse. PRV-1 ble for første gang funnet i pukkellaks i 2019.

Pukkellaks fra tre elver ble påvist PRV1-viruset.
I Fersethvassdraget i Vega ble det påvist virus i to pukkellakser.
Det ble funnet fem individer med PRV-1 i Skibotnelva.
I Skallelv i Øst-Finnmark ble det funnet en pukkellaks med viruset.

Fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Åse Helen Garseth, mener at funnene er viktige. Hun forklarer at man nå vet at pukkellaksen er mottakelig for infeksjoner som også går på atlantisk laks.

– I og med at pukkellaksen er så tallrik, går i stim og beveger seg i miljøer hvor både oppdretts- og villaks befinner seg i, så kan den fungere som en smitteoverfører mellom flere oppdrettsanlegg, og mellom oppdrettsanlegg og villaks.

Åse Helen Garseth, Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110, Havbruk, villfisk og velferd, Veterinærinstituttet

Åse Helen Garseth kan berolige med at virusfunnet er et vanlig virus, også hos oppdrettslaks og villaks.

Foto: Eivind Røhne

Garseth sier at man nå prøver å få mer kunnskap om pukkellaksens helsestatus.

– Det verste som kan skje er at pukkellaksen tar med seg et smittestoff til elven som gir et sykeutbrudd blant pukkellaks og vår laksefisk.

Denne gangen ble det ikke funnet alvorlige fiskesykdommer hos pukkellaksen.

Én av 5000

En av elvene hvor PRV-1-viruset ble funnet er Skallelv i Øst-Finnmark. I sommer ble det tatt ut oppimot 5000 pukkellakser, én av dem var syke. Lars Martin Randin, leder i fellesstyret for Vadsø og Skallelv jeger- og fiskeforening, beskriver Skallelv som en liten lakseelv med få medlemmer.

Randin ser ikke bort ifra at sykdommer kan smitte fra pukkellaks til villaks.

– Det er jo såpass stor tetthet av pukkellaksen i en liten bekk som det vi har, så skal jo villaksen passere 1000 pukkellaks som står stablet en plass. Hvis det er kontaktsmitte, da er muligheten der for at det er større sjanse for smitte på tvers.

Munningen til Skallelv, Øst-Finnmark

Den ene pukkellaksen med viruset ble funnet i Skallelv. I år måtte elven stenges da det sto 24 villaks i elven, på en tid det vanligvis er 300.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Han forteller at foreningen har mer enn nok med å ta ut pukkellaksen.

– Dette føyer seg bare inn i alle de bekymringene vi har. Vi vet jo ikke. Det er jo ikke sikkert at vi har laks i elven om noen år.

Det er ikke bare fiskeforeningen som ikke vet, også Garseth er klar på at det finnes mange spørsmål rundt pukkellaksen, som man må få svar på.

– Aktivitetene vi har på pukkellaks i dag er bekjempelse og overvåking. Vi driver ikke med reel forskning på pukkellaks og effektene. Det må vi få satt i gang. Her er det som sagt mange ubesvarte spørsmål.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Hovedtillitsvalgt og sykepleier Eva J. Ytrehauge, operasjonssykepleier Anette Liberg og kreftsykepleier Marte Lebesby ved dagkirurgien på Klinikk Alta, frykter styret i Finnmarkssykehuset ikke skjønner konsekvensen av å legge ned tilbudet.

Høyre: Vil at sykehusleger skal kombinere jobber

Hans Ragnar Mathisen

Hans Ragnar (78) feiret Tromsø-samenes store dag

Mange hundre turister går daglig opp sherpatrappa til Reinebringen i Lofoten.

Aukande besøkstal: – Allemannsretten er på nokre måtar under press