Vil utsette slukkingen

Flere politikere håper Stortinget vil utsette slukkingen av FM-nettet. Etter planen blir nettet slukket den 11. januar i Nordland. I dag skal saken opp i Stortinget, og det skal avgjøres hvorvidt slukkingen skal foregå som planlagt eller utsettes.