Hopp til innhold

Full splid om hydrogensatsing i nasjonal laksefjord

Horisont Energi har fått en halv milliard kroner for å satse på hydrogen i Repparfjorden. Men prosjektet er i konflikt med dyrelivet, fastslår Statsforvalteren.

Horisont Energi

Dette er utkast til hvordan Horisont Energis hydrogen- og ammoniakkfabrikk på Markopneset i Repparfjord kan ende opp med å se ut.

Foto: Horisont Energi / Tek 3D

Nok en gang ligger det an til miljø-splid i Repparfjorden i Finnmark.

De siste årene har fjorden fått oppmerksomhet over hele verden, etter planer om kobbergruve og sjødeponi. Senest sist sommer ble fjorden omtalt av Greta Thunberg. Samtidig lenket aksjonister seg til anleggsmaskiner for å stoppe prosjektet.

Men også et annet stort industriprosjekt er på gang i fjorden.

Det har fått navnet Barents Blue, og skal bestå av en fabrikk for ammoniakk og hydrogen. I fjor fikk prosjektet 482 millioner kroner av det statlige foretaket Enova. Det var mest av alle som søkte om støtte til hydrogenprosjekter.

Men Statsforvalteren i Troms og Finnmark er skeptisk. Riktignok ikke til selve prosjektet, men til at det skal ligge i Repparfjorden.

I et høringssvar skriver de at dette kan komme i konflikt med villaksen og reindriftsnæringen.

Markopneset ved Repparfjord

Det er på dette neset i Repparfjorden som kan bli forvandlet til et industriområde.

Foto: Allan Klo / NRK

Området er ment for industri

– Jeg skal innrømme at jeg synes det er spesielt, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap) i Hammerfest.

Terje Wikstrøm, ordfører Hammerfest

Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm (Ap), sier at de er villige til å kjempe for å få anlegget i kommunen.

Foto: Allan Klo / NRK

Ifølge han har man tatt høyde for at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord. Man har også tatt høyde for at industri kan komme i konflikt med reindriftsnæringen.

Området har vært regulert til industri siden år 2006. Reindrift og andre interesser ble da hørt, ifølge Wikstrøm.

– Så har jo selvfølgelig området fått en aktualitet knyttet til Nussir sitt anlegg der, særlig opp mot reindrift.

Har behandlet innspillene

Barents Blue er ledet av Horisont Energi, i samarbeid med Equinor og Vår Energi.

Enova skriver at prosjektet har som mål å utvikle verdens første og største ammoniakkfabrikk tilnærmet uten utslipp av klimagasser.

Det er snakk om en daglig produksjon på 600 tonn blått hydrogen, som blir til 3000 tonn ammoniakk.

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen er daglig leder i Horisont Energi.

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen

Bjørgulf Haukelidsæter Eiden, daglig leder i Horisont Energi, sier at de vil komme med eksakte tidspunkter for oppstart når de har fått gått gjennom planverket.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han sier at de har mottatt og behandlet innspillene fra statsforvalteren.

De har derfor levert en oppdatert plan til kommunestyret i Hammerfest. Denne ble godkjent 7. april i år.

Selskapet jobber nå med å kunne svare på alle punktene i konsekvensutredningen.

– Vi ser jo lyst på framtiden. Det er klart det er mye arbeid som skal gjøres og det er en lang prosess foran oss før vi er i mål med alle aktivitetene, sier Eidesen.

En oppdatert plan er ventet mot slutten av året.

Det ligger det an til en ny miljø-splid i den kjente Repparfjorden i Finnmark.

Naturvernere er kritiske

Gina Gylver, leder i Natur og ungdom, sier at de er kritiske til produksjon av blått hydrogen, som er planlagt i Repparfjorden.

– Vi tror fort det kan bli et hvileskjær i omstillingen vekk fra olje og gass når man bruker gass i hydrogenproduksjonen, sier Gylver.

Gina Gylver i Natur og ungdom.

Gina Gylver, her fra Repparfjorden sist sommer. Den gang for å vise motstand mot Nussir. Hun avviser ikke at Natur og Ungdom også kan komme til å demonstrere mot Barents Blue.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Natur og Ungdom er en av organisasjonene bak protestleiren mot utbygging av Nussir-gruva.

Gylver sier at utbygging av Barents Blue vil føre med seg investeringer, arbeidskraft og ressurser inn i en industri som Natur og Ungdom mener Norge må omstille oss vekk fra.

– Vi er veldig positive til produksjon av grønt hydrogen og mener det er der vi bør satse og at det er der prosjektene bør dukke opp.

Hei!

Jeg heter Trond og er sommervikar hos NRK. Jeg elsker Finnmark og har lyst til å skrive om de sakene som opptar folket der de er.

Send meg en mail om det er noe du synes jeg bør sjekke ut.