Hopp til innhold

Aksjonistene pakker ned: Hammerfest stopper arbeidet med Nussir

Aksjonistene mot kobbergruva i Repparfjorden har vunnet en foreløpig seier. Kommunen har nemlig bestemt at arbeidet med å sprenge og grave i området må stanses inntil videre.

Aksjonister pakker ned lavvo i Repparfjorden 1. oktober 2021

AKSJON PÅ PAUSE: Lavvoen pakkes ned i Repparfjord, og demonstrantene kan bruke de neste månedene på å jobbe politisk, sier ledelsen i Natur og Ungdom.

Foto: Marija Kanavin Gutans, Natur og Ungdom

Flere naturvernorganisasjoner har fått medhold i kravet om at arbeidene med den omstridte kobbergruva ved Repparfjorden må settes på vent.

Avgjørelsen kom fra Hammerfest kommune sent fredag.

– Det ble en overrasket og utrolig glad stemning her på vaktposten da vi fikk den e-posten, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Hun er fortsatt på plass på aksjonsområdet ved Repparfjorden, men nå er aksjonistene i ferd med å ta ned lavvoen. De forlater stedet mens klagen behandles ferdig.

Woie varsler at de er raskt tilbake igjen den dagen det eventuelt trengs.

Therese Hugstmyr Woie i Natur og ungdom.

Therese Hugstmyr Woie oppfatter fredagens vedtak som en seier.

Foto: Kristian Sønvisen Bye

– Vi ser ikke på dette som at vi kan slappe av i tre-fire måneder. Vi har tid til å jobbe hardt på andre måter. Jeg er veldig klar til å kunne bruke tiden på å påvirke den nye regjeringen heller enn å sitte her på nattevakt.

Nussir-prosjektet har møtt motstand fra reindrifta, fiskere og naturvernorganisasjoner. Havforskningsinstituttet har advart mot spredning av giftig kobber.

På den andre siden har Bellona støttet prosjektet, og ment at følgene for miljøet er relativt små.

Sa ja til stans

I juli ga Hammerfest kommune Nussir tillatelse til å opparbeide terrenget på Markoppneset. Organisasjonene Stopp Nussir-gruva – Redd Repparfjorden, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforening klaget på avgjørelsen.

Naturvernorganisasjonene mente de har funnet en rekke feil i kommunens saksbehandling.

Konsekvensene for naturmangfoldet og reindrifta er ikke godt nok utredet, skrev de blant annet i en omfattende klage.

De ba også om at kommunen måtte gi såkalt oppsettende virkning, altså stoppe arbeidene fram til saken var ferdig vurdert.

Nussir-aksjonister 1. oktober 2021

Aksjonistene har vært på vakt på Markoppneset døgnet rundt siden juni. Fredag kunne de innkassere en foreløpig seier.

Foto: Marija Kanavin Gutans , Natur og Ungdom

Det har Hammerfest kommune nå sagt ja til.

Kommunen legger vekt på at det ikke er noen vei tilbake hvis det først er gravd og sprengt i området. Da er terrenget og kanskje også naturmangfoldet endret for alltid.

– Dette er et føre-var-prinsipp, for hvis det sprenges og graves der nå, er det ikke noe naturmangfold å utrede. Derfor ønsker vi at det skal være gjort før tiltak kan iverksettes, sier Sigmund Andersen, som er avdelingsleder for byggesaker i Hammerfest kommune.

Ifølge Andersen har de forholdt seg til en plan fra 2018, der det ble sagt at det ikke var nødvendig å utrede naturmangfoldet. Det skal de nå se nærmere på.

Skuffet gruvesjef

Hammerfest kommune skal jobbe videre med klagen. Det er Statsforvalteren som tar den endelige avgjørelsen i saken. Inntil da får Nussir altså ikke gjøre videre arbeider i området.

Arbeidet har stått stille i høst, og Nussir oppgir til kommunen at demonstrasjonene er en av årsakene.

Gruvedirektør Øystein Rushfeldt er skuffet på vegne av Nussir og entreprenøren.

– Vi må bare respektere beslutningen, men er selvsagt skuffet over at vi og Jan Opgård AS ble satt i en slik situasjon av Hammerfest kommune, der vi først fikk byggetillatelse og nå må vente på avklaring, sier han til NRK.

Aksjonister aksjonerer mot anleggsarbeid i forbindelse med gruvedrift i Repparfjord. Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir i forgrunnen.

Gruvesjef Øystein Rushfeldt er skuffet, men respekterer beslutningen til Hammerfest kommune.

Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo er svært glad for vedtaket i Hammerfest. Hun mener det blir stadig vanskeligere å stoppe gruva etter hvert som det blir investert mer i prosjektet. Likevel håper hun en ny regjering kan være med på å endre det opprinnelige konsesjonsvedtaket.

– Arbeiderpartiet har ikke vist den største viljen for å endre vedtaket. Det jeg derimot synes er veldig bra, er at AUF har hatt et klart syn i saken. Det er med på å gi håp for fremtiden, sier Keskitalo.

Tankekors

Therese Hugstmyr Woie mener saken er et stort tankekors.

– Det at vi fant en feil så lett, det sier noe om hvor mye som kan slippe gjennom i kommunene ellers i Norge. Fordi kommunen har vært så ivrig på å få gruvedrift her, har de ikke gjort det de skal i å kartlegge naturverdiene. Det er også et lite faresignal og en oppvekker for oss.

– Nå må vi tenke på hvordan vi kan jobbe for å styrke de generelle naturkartleggingene og arealprosessene. Det er stor fare for at det er flere plasser naturen ikke ordentlig kartlagt før det skjer inngrep, sier Woie.