Hopp til innhold

– Kan ødelegge «verdens viktigste villaksområde»

Regjeringen vil ha mer oppdrett i Finnmark. Dette kan ødelegge «verdens viktigste villaksområde», organisasjonen Norske Lakseelver.

Oppdretsslaks

Regjeringen ønsker mer oppdrettslaks i Finnmark.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Finnmark er pekt ut som det viktigste satsingsområdet for havbruksnæringen i Norge. Store ubrukte arealer, og en gunstig vanntemperatur, gjør at regjeringen ønsker flere oppdrettsanlegg i fylket.

– Det reine havmiljøet og kjøligere havet gjør det gunstig å drive oppdrett i Nord-Norge. Men først og fremst handler dette om å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser. Og vi ser at næringen har mange arbeidsplasser i seg sjøl, men også skaper ringvirkninger, uttaler fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

«Verdens viktigste villaksområde»

Men lang ifra alle applauderer planene om en storsatsing på havbruk i Finnmark. En rekke kommuner, blant dem Alta og Nesseby, har allerede sagt nei til planlagte anlegg.

I organisasjonen Norske Lakseelver mener man det er særlig viktig å beskytte villaksen i Finnmark, fordi fylket er blant stedene hvor villfisken er minst presset.

– Finnmark er verdens viktigste villaksområde. Vi frykter konflikter med villaksinteressene i fylket dersom oppdrettsnæringen skal vokse ytterligere i Finnmark, sier fagsjef Erik Sterud.

Skeptisk til vestlandsforhold

Mens man i Hordaland nesten har brukt opp de aktuelle arealene for oppdrett, har man i Finnmark bare utnyttet rundt ti prosent.

Men å ha oppdrettstettheten på Vestlandet som mål i Finnmark, er det ingen grunn til, mener Norske Lakseelver.

– Oppdrettsproblemene er i dag forholdsvis små i Finnmark, og det er klart at det har en sammenheng med liten produksjon. Øker man produksjonen, vil miljøproblemene også øke, sier Erik Sterud.

– Da er det på forhånd vanskelig å vite hvor mye man kan øke produksjonen før man får økte miljøproblemer med på kjøpet, legge han til.

Avviser kritikken

Fiskeriministeren avviser derimot påstanden fra Norske Lakseelver om at en oppdrettssatsing vil true de viktige villaksstammene i Finnmark.

– Hvis det var det vi skulle gjøre er jeg enig i at det hadde vært alarmerende. Jeg mener vi har mye ledig areal langs kysten i Finnmark som vi må kunne utnytte. Men det er absolutt viktig for meg å understreke at den videre veksten i havbruksnæringen skal være bærekraftig og den skal ta hensyn til villaksbestanden, sier Aspaker.

– Okkuperer fangstfeltet

Også fra fiskerihold møter planene om en økt oppdrettssatsing motstand. I Norges Kystfiskarlag mener de ideen om at det er masse ledig plass til oppdrettsnæringen i Finnmark er feil.

For selv om fylket har en lang kystlinje, er det bare inne i fjordene forholdene ligger til rette for oppdrett. Og der konkurrerer oppdrettsmerdene om plassen med kystfiskerne.

– Vi kan gjerne leve side om side, men akkurat nå, for eksempel i Varangerfjorden, har de okkupert fangstfelt. I tillegg er de veldig tett inn på gytefeltene. Det hemmer gytingen og kysttorsken er allerede sterkt belastet, sier leder Arne Pedersen.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, om regjeringens oppdrettssatsing i Finnmark.

Intervjuer: Knut-Sverre Horn