Hopp til innhold

Kan bli oppdrett i vernede fjorder

Fylkesmannen i Troms anbefaler konsesjoner i Kvænangen og Malangen til tross for at de faglige villaksfaglige argumentene er mot.

Oppdrettsanlegg

Det kan bli to nye oppdrettsanlegg i Troms, ett i Kvænangen og ett i Malangen.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / VG

To vernede laksefjorder i Kvænangen og Malangen kan få flere oppdrettsanlegg. Marine Harvest vil øke sin produksjon i Jøkelfjord mens Salmar Nord vil ha en ny lokalitet ved Skårliodden i Malangen. Begge ligger ved utløpet av fjorder som er regnet som nasjonale laksefjorder.

Line Miriam Sandberg

Fylkesråd for næring i Troms, Line Miriam Sandberg, sier hun ikke vil overprøve Fylkesmannen.

Nylig konkluderte Fylkesmannen i Troms med å anbefale konsesjonene, det til tross for at de faglige villaksfaglige argumentene er mot. Fylkesråd for næring i Troms, Line Miriam Sandberg får nå oppgaven med å ta den endelige avgjørelsen.

– Når andre har vurdert det slik de har så er det ikke min oppgave å overprøve Fylkesmannen som tross alt er fagmyndighet.

Sandberg sier anleggene vil bli liggende utenfor de vernede laksefjordene.

– Vår oppgave er å forholde oss til reglene Stortinget har satt for de nasjonale laksefjordene. Da er det slik at man kan ha oppdrettsanlegg utenfor grensene som er satt for disse fjordene.

Frykter lus i elvene

Odd Helge Utby i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget er en av dem som kjemper mot de nye oppdrettsanleggene. nbsp;

Han frykter lakselus og genetisk påvirkning av villaksen fra oppdrettsfisk. Han mener vernegrensa i laksefjordene må endres.

– Slik jeg ser det bør grensene settes lenger ut, slik at det ikke blir interessekonflikt mellom oppdrettsnæringen og de som har interesse av villfisken.

Han understreker at han ikke har noe imot oppdrettsnæringen som sådan, men at han frykter konsekvensene av økt oppdrett.