Hopp til innhold

14 av 16 i forsvarskomiteen vil ikke bli intervjuet om omstridte satellitter

Saken har vært oppe for Stortinget fem ganger etter NRKs artikler. SV mener det er åpenbart at regjeringa har ført Stortinget bak lyset om to nye norske satellitter for nordområdene.

Anniken Huitfeldt

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite Anniken Huitfeldt vil ikke bli intervjuet om satellitter for nordområdene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Satellittprosjektet er godkjent av Stortinget, men uten at Stortinget kjente til at det også omfattet et militært samarbeid med USA. Saken ble behandlet som en næringssak, og er omstridt.

NRK har bedt om intervju med alle de 16 medlemmene av forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, men bare Hårek Elvenes (H) og Signe Navarsete (Sp) stilte opp.

Liv Signe Navarsete

Senterpartiets Liv Signe Navarsete har bedt om skriftlig svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Det er femte gang Stortinget har bedt om mer informasjon etter NRKs artikler

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Sp krever svar

Liv Signe Navarsete (Sp) stilte opp til intervju, og er skeptisk. Hun har bedt forsvarsministeren svare skriftlig på om det har vært en avtale mellom USA og Norge som Stortinget ikke har vært kjent med. Det er femte gangen Stortinget får opp saken etter NRKs artikler.

– Det forekommer meg litt merkelig hvis det er slik som jeg har fått opplyst at USA i sine budsjetter har lagt inn ganske store midler, og at USA gjør dette uten av det er en avtale med Norge om satellittene.

Hårek Elvenes

Høyres Hårek Elvenes er positiv til amerikansk militær bruk av de nye norske sivile satellittene.

Foto: Høyre

Høyres Hårek Elvenes mener derimot at det ikke er noen grunn til å kritisere det militære samarbeidet med USA.

Det det her er snakk om er to satellitter som USA ønsker å ha nyttelast på. Vi må huske på at USA er Norges nærmeste allierte, og dette har også til hensikt å bedre kommunikasjon mellom allierte i nordområdene, sier Elvenes.

På kollisjonskurs

En av de sentrale forsvarspolitikerne som ikke ønsket å bli intervjuet, er forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (A). Huitfeldt gir bare en kort kommentar via en rådgiver:

«Utbedring av satellittkommunikasjonen i nordområdene er et gode for alle parter og vil også ha en stabiliserende effekt. Vi ser ikke grunnlag for å forfølge denne saken videre, men forutsetter at forsvarsministeren overholder sin informasjonsplikt overfor Stortinget og offentligheten.»

Norske satellitter for å gi bredbånd nord for Polarsirkelen.

De nye norske satellittene skal etter planen gi alle amerikanske militære styrker – også atomubåter – kommunikasjon nord for Polarsirkelen i fred og krig.

Foto: Space Norway

I motsetning til Huitfeldt mener internasjonale eksperter NRK har snakket med at de nye norske satellittene kan øke spenningene i nordområdene og føre Norge i en stormaktskonflikt.

NRK har etter behandlingen i Stortinget også lagt fram en rekke andre nye opplysninger, blant annet at Russland trener på å angripe denne type satellitter i nordområdene.

abid raja

Venstres Abid Raja var blant dem som ikke sa ja til et muntlig intervju.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Frp: Beskyttet av atomvåpen

En av dem som ikke ville svare på konkrete spørsmål var Venstres Abid Raja. Han svarte i e-post via en informasjonsmedarbeider blant annet:

«Det er viktig med et godt samarbeid med våre allierte i Nato, og det er helt naturlig at vi samarbeider med USA om saker som er viktige for begge land.»

Også Fremskrittspartiet svarte med en skriftlig uttalelse. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sendte som fraksjonsleder en kommentar der det blant annet heter:

«At satellittene eventuelt skal benyttes av USAs atomubåter, bidrar til Norges og Nato-alliansens sikkerhet. Det er ikke overraskende at ytterste venstre prøver å gjøre et nummer ut av dette, de ønsker hverken beskyttelse av atomvåpen eller Nato.»

Christian Tybring-Gjedde

Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde mener satellittenes eventuelle støtte til USAs atomubåter bidrar til Norges sikkerhet.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Behandlet som næringssak i Stortinget

Audun Lysbakken (SV) svarte skriftlig. Han er svært kritisk til behandlingen av satellittsaken.

«Regjeringen har ikke informert om de sikkerhetspolitiske aspektene ved satellittsaken, men i stedet behandlet dette som en næringspolitisk sak. Denne saken burde vært grundigere behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen, hvor de sikkerhetspolitiske spørsmålene kunne blitt belyst.»

Knut Arild Hareide skriver at satellittene primært skal styrke «bredbåndskapasiteten i nordområdene» for myndighetsoppgaver, næringsliv og andre.

Han «forutsetter at Stortinget på egnet måte informeres om forsvarspolitiske viktige anvendelser av satellittene som måtte bli aktuelle».

Frank Bakke-Jensen fastholder i sitt svar at det ikke er noen avtale mellom USA og Norge om de to nye norske satellittene.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det er åpenbart at regjeringa har ført Stortinget bak lyset i denne saken, og vil undersøke om det er politisk grunnlag for en behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.