Hopp til innhold

Vil droppe tunnel under Kvænangsfjellet

Tunnel under Kvænangsfjellet skal gjøre E6-strekningen mindre værutsatt. Nå foreslår Kautokeino-krefter ny vei mellom Nordreisa og Kautokeino istedenfor.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Reisa-Kautokeino» i nytt vindu

For tiden jobber Statens vegvesen med mulige tunnelløsninger under Kvænangsfjellet for E6 mellom Troms og Finnmark. Den værutsatte strekningen er ofte stengt eller kolonnekjørt på vinteren

Prislappen for veiprosjektet er antydet til to milliarder kroner.

Som et alternativ foreslår leder i Kautokeino Næringsforening, Jan Ole Buljo, ny vei mellom Nordreisa og Kautokeino.

Han får støtte både fra fylkestingspolitiker i Finnmark Klemet Klemetsen (V) og Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta (Sfp). Sistnevnte har uttalt seg i Ságat.

omkjøring finland

Når Kvænangsfjellet må stenge er dagens omkjøring veldig lang (blå linje). Derfor foreslår enkelte i Kautokeino ny vei fra Reisa til Kautokeino istedenfor.

Foto: Google maps / NRK

Mangler bare fire mil

Ifølge Buljo kan det knyttes vei fra Biedjovággi til veien til Reisa nasjonalpark, og det mangler bare cirka fire mil på å knytte Nordreisa og Kautokeino sammen.

– I et lengre perspektiv er dette en fin mulighet til å få god veiforbindelse fra øst til Tromsø. Man bør ha Reisa-veien med i en utredning, og det er det jeg ønsker, sier Buljo.

Jan Ole Buljo

Jan Ole Buljo.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kortere til øst

Å lede trafikken fra kysten i Troms til indre strøk av Finnmark mener han har sine fordeler.

– Det er mer stabilt værmessig. Jeg har også blitt fortalt at på strekningen fra Kirkenes til Tromsø spares 40 mil, sier han.

En eventuell vei fra Reisa til Kautokeino risikerer å komme i konflikt med både nasjonalparken og beiteland for rein. Buljo mener konfliktene kan unngås med tunnel på enkelte deler av strekningen.

– Tunnelene koster noe, men kostnadsmessig er det nok ikke helt bak mål i forhold til Kvænangsfjellet, sier han.

Vil ha penger til indre strøk

Buljo får støtte fra fylkestingsrepresentant Klemet Klemetsen (V) fra Kautokeino. Klemetsen ønsker å bevare Kvænangsfjellet slik den er i dag.

– Kvænangsfjellet har sin sjarm slik den er. Å legge tunnel der vil være å ødelegge et praktområde, som jo stedet er, sier Venstre-politikeren.

Klemetsen påpeker at kyststrøkene alltid stikker av med de store veipengene.

– Jeg mener det er på høy tid at man gir en skjerv til indre strøk. Indre Finnmark har desverre ikke vært tilgodesett med offentlige midler i så måte. Det er på høy tide å bruke penger, sier Klemetsen.

Stengt vei gir problemer

Fylkesleder Yngve Bernhard Harila i Norges Lastebileier-Forbund i Finnmark liker ideen.

– Det er godt forslag å gjøre noe med veien via Kvænangsfjellet, men som fylkesleder er jeg tilbakeholden med å velge hvilket alternativ som er best. For noen av våre medlemmer er kanskje et av forslagene bra, men det kan slå tilbake på andre, sier Harila.

Men at Kvænangsfjellet er et problem har han ikke problemer med å stå for.

– Når det er stengt, så er det lang vei rundt. De fleste venter nok på at været skal bedre seg, men forskyves en halv dag, er det snakk om store penger i tap, sier han.

Tunnel fra Vadsø til Kirkenes

Næringsforeningen i Kirkenes foreslo nylig en tunnel under Varangerfjorden for å gjøre veien melom Vadsø og Kirkenes kortere.

Foto: Kirkenes Næringhage

Liker ville ideer

Nylig ble det lansert tunnel under Varangerfjorden, for å gjøre veien mellom Vadsø og Kirkenes. Harila liker at det tenkes stort.

– Vi kan gjerne si at det er ville ideer, men mange av prosjektene som lanseres er gjennomførbare både teknologisk og økonomisk. Vi sparer mye på miljø når transporten går ned, sier han.

– Vei er ikke en kostnad, men en investering. Det er som hus og aksjer, man tjener penger på det. Det er verdier, sier han.

Må ha støtte

Regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen forteller at en indre riksvei mellom Reisa og Kautokeino har vært vurdert mange ganger tidligere - minst helt fra 1990-tallet.

– Den har alltid stoppet opp ut i fra naturvernhensyn. Støtten fra fylkene er dessuten i høyeste grad variabel. Kautokeino og Nordreisa er nok positive, men jeg tviler på at Alta, Kvænangen og andre kommuner støtter en slik utbygging, sier Naimak.

Ifølge Naimak kan konfliktene med naturvernet unngås med tunnel, men da blir prosjektet både større og dyrere.

– Veien vil nok korte inn aksen mot Øst-Finnmark, men den vil ikke bety noe i forhold til Alta, Hammerfest og det området der, sier Naimak.

Laila Bård

Ifølge regionveisjef Torbjørn Naimak (i midten) må en vei mellom Reisa og Kautoekino ha bred politisk støtte for å bli realisert, blant annet fra Alta. Her med Alta-ordfører Laila Davidsen (H) og statssekretær Bård Hoksrud (Frp) under åpningen av nye E6 vest for Alta.

Foto: Robin Mortensen

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein