Vil ha offentlig veiing på kaia

Leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen mener det er den eneste måten å få kontroll med fiskejukset på.

Torsken landes på kaia

Det er når fisken landes på kaia at Arne Pedersen vil ha offentlige kontrollører på plass.

Foto: Laila Lanes

De siste dagene har det igjen blitt avslørt juks i fiskerinæringa. I Brennpunkt tirsdag fortalte flere fiskere om hvordan det jukses.

Nå vil Arne Pedersen ha et system som er lik det de har på Island. Der kontrollerer myndighetene store deler av fangstene som landes.

Arne Pedersen

Leder i Norges Kystfiskarlag vil ha offentlig ansatte kontrollører som veier fangstene når de leveres

Foto: Thor Thrane / NRK

– Det er staten sitt ansvar at vi har en bærekraftig fiskerinæring. Våre kunder ønsker en bærekraftig forvaltning og da må fangststatistikkene være riktige, og det er myndighetenes ansvar, sier han.

Han mener offentlig kontroll av fangstene slik de har det på Island er eneste måten å få en troverdig fiskerinæring.

Kommunalt ansatte kontrollører

På Island er det kommunalt ansatte kontrollører som sjekker veiingen av hvitfiskleveransene, mot en avgift som fiskerne må betale. For pelagisk sektor er det et litt annet system der egne ansatte på bedriftene, som er godkjent, gjennomfører veiinga, får NRK opplyst i Fiskeridirektoratet. Fisken veies med kar, is, vann og alt og dette trekkes fra ved endelig oppgjør.

I Brennpunkt-programmet kom det fram at heller ikke her har de full kontroll på leveransene.

Men Arne Pedersen mener Island har et bedre system enn vi har i Norge.

– Islendingene kan skilte med at de har en bærekraftig forvaltning, de sliter ikke med manglende presisjon i fangststatistikken, sier han.

– Kan føre til sentralisering

Administrende direktør i Norges råfisklag, Trygve Myrvang, er betenkt. Han tror det i teorien er mulig å plassere kontrollører i alle fiskerihavner.

– Men det vil bli dyrt, og jeg er redd for konsekvensene, sier han.

Trygve Myrvang

Administrenede direktør Trygve Myrvang tror at det blir vanskelig å gjennomføre en offentlig kontroll i ahlle havnene

Foto: Marita Andersen / NRK

Han mener det vil framtvinge en sentralisering av mottakshavner, noe råfisklaget ikke ønsker.

– Vi har om lag 240 fiskekjøpere langs hele kysten, hvis vi skulle kontrollere alle 24 timer i døgnet vil det koste mye og det vil påvirke strukturen for flåte og industri.

Anre Pedersen mener at det ikke nytter å appellere til moralen til fiskerne og fiskekjøperne.

– Det er for mange hull i systemene som gir mulighet for ekstragevinst, mener han.

Jobber med nytt system

Myrvang tror også det blir vanskelig å få full kontroll med dagens kontrollregime, der kontrollører fra Fiskeridirektoratet kommer på fiskebrukene med ujevnt mellomrom.

– Vi har 150 000 leveranser, og rundt 5 prosent av dem blir kontrollert. Det betyr at 95 prosent av leveransene ikke blir kontrollert. Vi kan øke litt, men vi kan ikke kontrollere hundre prosent.

Men han innrømmer at kontrollene kan bli bedre.

– Vi kan bli smartere i kontrollen, sier han.

Både Fiskeridirektoratet, salgslagene og fiskerministeren jobber med å forbedre kontrollene. Myrvang vil ikke si så mye om det foreløpig, men det handler blant annet om å få bedre kontroll med fangstene etter at de er kommet opp på kaia og videre inn i produksjonssystemet.

Kjartan Andrè Nygård og Kristoffer Reiten

Se hele Brennpunkt-dokumentaren om torskefusket