Hopp til innhold

Vil kameraovervåke reirplyndrere

Eier av Varanger fuglepark mener oppsynet bør ta i bruk kameraovervåkning av reirplassen til truede fuglearter i hekketiden.

Jaktfalk

Disse tre jaktfalkene kunne innbrakt store beløp på det illegale markedet.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Både tollvesenet og politiet har tidligere sagt at det nå er mye mer reirplyndring enn det de klarer å avsløre. Dette gjør at de har bedt om hjelp fra publikum til å stanse profesjonelle eggtyver og samlere.

Øyvind Zahl Arntzen

Øyvind Zahl Arntzen er daglig leder i Arntzen Arctic Adventures og driver Varanger fuglepark. Der kan fuglekikkere og fotografer studere et mangfold av fuglearter.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Men eieren av Varanger fuglepark mener dette ikke er nok og at det gjøres for lite for å beskytte truede fuglearter.

– Der hvor man har eksklusive arter, så bør myndighetene sette inn overvåkning på plassen ved hjelp av for eksempel viltkamera, sier Øyvind Zahl Arntzen til NRK.

Prioriterer andre metoder

Det er både profesjonelle og private samlere som står for reirplyndringen.

Statens naturoppsyn (SNO) sier at slik kriminalitet er vanskelig å avsløre fordi metodene som brukes er svært profesjonelle.

De sier at de har vurdert å benytte seg av kameraovervåkning for å stanse reirplyndrere, men at de prioriterer andre metoder for å bekjempe faunakriminaliteten i Finnmark.

Knut Morten Vangen

Seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Knut Morten Vangen.

Foto: Pressebilde / Privat

– Dette er et tema som har fått økt fokus hos oss de senere årene. Det går på å jobbe målrettet og systematisk i felt, ved mistanke om illegal virksomhet. Og det går en god del på det med informasjonsvirksomhet og holdningsskapende arbeid, sier Knut Morten Vangen som er seksjonsleder for naturtilstand arter i Statens naturoppsyn.

SNO sier at også de trenger meldinger fra folk i nærmiljøet.

– Ellers er vi hele tiden interessert i tips fra folk flest, hvis de har mistanke om at slikt foregår i deres nærområde, sier Vangen.

(Saken fortsetter under bildet.)

Kongeørn

Flere etterspør kongeørn og andre rovfugler.

Foto: Andrew Milligan / AP

– Ikke holdbart

Øyvind Zahl Arntsen er fugleentusiast og eier av Varanger fuglepark og daglig leder av Arntzen Arctic Adventures.

I fjor ba han Statens naturoppsyn om å kameraovervåke utvalgte hekkeplasser for å beskytte sårbare og truede fuglearter mot reirplyndrere og å unngå forstyrrelser som kan stoppe hekkingen.

– Og gjerne også skilting i kombinasjon med det, fordi at de lokalitetene blir uansett kjent i diverse miljøer blant fotografer, fuglekikkere og kjeltringer. Det er ikke mange ganger at eggtyver blir tatt, det hører til sjeldenhetene, mener Arntsen.

Han synes derimot ikke svaret han nå har fått fra Statens naturoppsyn er holdbart.

– Nei, jeg synes rett og slett at det er for svakt. Det er ikke mange ganger at eggtyver blir tatt, det hører til sjeldenhetene, sier Øyvind Zahl Arntsen.