Vil ha billigere bilkjøring i distriktene

Bilister som kun har en bensinstasjon å fylle drivstoff på, må ut med tusenvis av kroner ekstra i året på grunn av manglende konkurranse. Nå vil NAF ha endring.

Bensinfylling, fylle bensin

NAF sier forslaget om å øke drivstoffavgiftene vil ramme veldig skjevt. Særlig i hendhold til distrikene der man ikke har noen alternativ til bilen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Enkelte steder i Finnmark ligger absolutt i toppen når det gjelder transportkostnader, sier Knut Hansen.

Han er pressetalsmann i bensinstasjonskjeden Cirkel K og forklarer at årsaken til de høye bensin- og dieselprisene er lange avstander mellom lagringssted for drivstoffet og stasjonene drivstoffet blir solgt.

– Det er slikt at lokalt konkurrerer bensinstasjonene mot hverandre. Våre forhandlere bruker mye tid på å reise rundt å sjekke prisene hos de lokale konkurrentene, sier Hansen.

Forskjeller mellom sentrum og periferi

Flere steder er det imidlertid ingen konkurranse, fordi det kun finnes en bensinstasjon. Det er også store forskjeller mellom by og bygd.

En undersøkelse NRK Finnmark har gjennomført viser at bensin- og dieselprisen kan variere med opptil to kroner mellom by og bygd. Størst forskjell i Finnmark mandag var det mellom Hammerfest og Honningsvåg, der blyfri bensin varierte fra 14 kroner i Hammerfest til 15,95 i Honningsvåg.

For en av bilistenes største organisasjoner, Norges Automobil-Forbund – NAF – er de store forskjellene bakgrunnen for at de vil endre hele systemet som regulerer kostnaden ved det å kjøre bil.

Kommunikasjonsrådgiver i NAF Nils Sødal

Med et nytt forslag til prissystem for bilkjøring, mener kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF det vil bli billigere å kjøre i distriktene.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi har lansert en ny modell for hvordan man skal skattlegge det å bruke bil, fordi det som skjer nå med blant annet forslag om økte drivstoffavgifter vil ramme veldig skjevt. Særlig i henhold til distriktene, der man ikke har noen alternativ til bilen, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Vil gjøre det billigere å kjøre i distriktet

Interesseorganisasjonens modellforslag har de kalt «veiprising».

– Det går ut på at man fjerner det som i dag er drivstoffavgift og årsavgift, men også bompenger. Også blir det gjerne sånn at man betaler for hvor man kjører, når man kjører og hvilke bil man kjører, sier Sødal.

Han mener dette vil gjøre det billigere å kjøre bil i distriktene, der det er mindre trafikk og man er avhengig av bilen. Samtidig vil prissystemet gjøre det dyrere å kjøre bil i byer som har køproblemer, mye trafikk og kollektivtilbud.

Modellen møtt med skepsis hos yrkessjåfører

Robert Wilhelmsen liker ikke ny brøyteordning

Drosjeeier Robert Wilhelmsen er skeptisk til NAFs modellforslag.

Foto: Andrè Bendixen / NRK

Ifølge NAF har forslaget om et nytt prissystem fått blanda mottakelse. Blant dem som er skeptiske er yrkessjåfører med egen bedrift. Ifølge drosjeeier Robert Wilhelmsen i Vest-Finnmark, ser ikke yrkessjåfører på prisen over drivstoffpumpene.

– Vi som er yrkessjåfører og har firmaer går på et annet prissystem. Man har en listepris i Norge, med rabatter på listeprisen. Pumpeprisen som står har liten, eller ingen innvirkning på det vi betaler for drivstoff, sier Wilhelmsen.