Hopp til innhold

Mener de må få slippe normal eksamen etter to unormale år på skolebenken

Pandemien har gitt årets avgangselever dobbel dose med hjemmeskole og digital undervisning. – Det blir for dumt å gjennomføre en normal eksamen, sier Seier Andersen, og får støtte fra fylkesråden for utdanning i Troms og Finnmark. Han ber statsråden ta grep.

Seier Marie Andersen

Seier Marie Andersen på Kongsbakken videregående skole i Tromsø mener pandemien har ført til at de har mistet mye av undervisninga. Derfor blir det feil å bli vurdert på vanlig måte, mener hun.

Foto: Marita Andersen / NRK

Seier Andersen er avgangselev og russepresident ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

– Nesten alle jeg snakker med er helt enig i at eksamenene burde avlyses i år.

Hennes kull er det som er blitt hardest rammet av koronasituasjonen. Store deler av skolehverdagen hennes har bestått av hjemmeskole, koronakarantene og ulike tiltaksnivå.

Derfor er det uforståelig for henne at det foreløpig er lagt opp til at eksamen skal avvikles som normalt.

– Med tanke på den situasjonen vi står i nå og den ufullstendige skolegangen vi har hatt, så blir det veldig dumt for oss å skulle gjennomføre en normal eksamen, sier hun.

– Vi har hatt en unormal skolehverdag snart tre år, der vi har mistet veldig mye av undervisninga. Hvorfor skal vi da vurderes og testes som normalt?

Kampanje for avlysning

I fjor ble både skriftlig og muntlig eksamen avlyst på alle ungdoms- og videregående skoler på grunn av korona.

Men også dette skolåret har vært spesielt. Derfor ønsker elever over hele landet nok en gang at årets eksamen avlyses, etter et år med hjemmeskole, ulike tiltaksnivå og lite forutsigbarhet.

Nå er det også startet en underskriftskampanje for å få avlyst avgangselevenes eksamener.

Nesten 40 000 personer har signert kampanjen.

Skeptisk

Rane Nygård er elevrådsleder i Alta og litt skeptisk til å avlyse eksamen.

Foto: Privat

På Alta videregående skole skal eksamen eller ikke eksamen opp i elevrådet i neste uke. Det forteller elevrådsleder Rane Nygård. Personlig syns han at det å avlyse eksamen ikke er helt optimalt.

– Når tidligere eksamener har blitt avlyst, har snittet for å komme seg inn på videre studier gått opp, sånn at kanskje elever kan slite med å komme seg inn der de ønsker.

Ber statsråden ta grep

Men Fylkesråd for utdanning i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde, tar til orde for en avlysning av eksamenene.

På mange måter er avgangselevene nå enda mer rammet av pandemien en fjorårets avgangselever. To av tre år på videregående er blitt sterkt preget av dette som vi må kunne kalle en unntakstilstand i den videregående skolen, sier Bjarne Rohde (SV).

Fylkesråden mener forutsigbarhet nå er viktig, og ber statsråden ta grep.

– Vi vet jo ikke hvordan det blir utover våren med tiltak. Både lærerne og elevene trenger forutsigbarhet, sier han og peker på at fjorårets avgjørelse om avlysning av eksamen kom sent.

– I fjor tok det jo veldig lang tid, men elevene og de ansatte trenger tid til å forberede seg og da er det viktig at dette blir avklart i god tid.

Bjarne Rohde

Fylkesråd i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde, ber om at avlysning av eksamen skjer allerede nå.

Foto: Marita Andersen / NRK

Kunnskapsministeren avventer

Det samme mener Skolenes landsforbund. Også de ber kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om å avlyse vårens eksamen.

De ber om at avgjørelsen må komme innen utgangen av neste måned.

– Dropp eksamen og la lærerne få vite at de skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer fram til skoleslutt. Vi ber derfor om at den endelige beslutningen om avlysning av eksamener, både skriftlig og muntlig, må tas i løpet av februar måned, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund i en pressemelding.

Regjeringen har bedt Utdanningsdirektoratet (Udir) om råd knyttet til eksamensgjennomføring, og de skal levere sin analyse 31. januar.

– Nå avventer vi risikoanalysen vi har bestilt fra Utdanningsdirektoratet om det å avlyse eller gjennomføre eksamen, og vil komme tilbake til problemstillingen etter det, svarer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en e-post til NRK.