– De er triste for at det fikk katastrofale konsekvenser

Tre soldater har innrømmet at de lurte medsoldater nakne ut på en fiktiv øvelse i vinterkulda på Setermoen i Midt-Troms. Fem av de seks soldatene som ble utsatt for spøken natt til mandag er fremdeles innlagt med frostskader.

Setermoen

Soldater ved Setermoen leir. Disse har ingenting med den aktuelle saken å gjøre.

Foto: Arild Moe

Svend Andreas Aspaas

Tillitsvalgt Svend Andreas Aspaas ved Brigade Nord.

Foto: Arild Moe / NRK

– Soldatene har erkjent forholdene og har det tungt og tøft. Nå venter de bare på at militærpolitiet skal bli ferdige med etterforskningen, sier tillitsvalgt for soldatene i Brigade Nord, Svend Andreas Aspaas.

– Det var en dårlig spøk som har fått katastrofale konsekvenser. De er lei seg for det de har gjort, men jeg kan ikke gå i detalj om hva de har sagt i avhørene, sier Aspaas.

Falsk identitet

Det var natt til mandag at seks rekrutter ble vekket opp av erfarne soldater, med delvis tildekket ansikt, som utga seg for å være befal. Rekruttene måtte være nakne ute i minus 20 i timesvis. Flere av dem fikk alvorlige forfrysninger.

Kaserne, Setermoen, forsvaret

Det var ved denne kasernen i Brigade Nord at soldater ble lurt til å trene naken i minus 20 kuldegrader.

Foto: Arild Moe / NRK

Det er andre gang på en uke at ferske soldater blir lurt av de samme medsoldatene. I begge tilfellene fikk rekruttene beskjed om at de ville miste sin sikkerhetsklarering hvis de sa ifra til noen.

Får ikke ta kontakt

Mens Militærpolitiet etterforsker saken er de tre soldatene som begikk udåden tilbake i tjeneste, i likhet med den ene soldaten som fikk minst frostskader. Det er innført tiltak for å unngå at partene treffer på hverandre.

– De skal ikke snakke med hverandre hvis de møtes i matsalen. Alt befal er også innforstått med dette, og det følges nøye opp, sier Aleksander Jankov, oberstløytnant ved Brigade Nord på Setermoen.

Straffes ikke nå

– I Forsvaret er det naturlig at personell tas vare på i de avdelingene de hører hjemme. Soldatene utgjør ikke en sikkerhetsrisiko for andre. Derfor er det ikke nødvendig å sette dem i vaktarrest, sier Jankov.

Når Militærpolitiet har etterforsket ferdig vil krigsadvokaten komme med en anbefaling om hvorvidt det blir sivil straffesak eller militær disiplinsak mot de tre.

Utnyttet nye rekrutter

Tillitsvalgte ivaretar rettighetene til alle soldatene som er involvert i saken.

– Men personene som gjorde dette utnyttet situasjonen med rekrutter som kun har vært i Forsvaret i 14 dager, og som ikke kjenner systemet. De er blitt lurt ut på en grov spøk, sier Aspaas.

Fem av de seks soldatene ligger fremdeles på Setermoen sykestue med til dels alvorlige frostskader. Det er usikkert når de skrives ut.