Hopp til innhold

Utbygging av fiskerihavner stanser opp langs kysten

Regjeringen vil fjerne bevilgningene til fiskerihavnutbygginger. – Svært overraskende, sier avdelingsleder i Kystverket i Troms og Finnmark, Arve Andersen.

Berlevåg havn

Berlevåg skla bygge kommunale kaianlegg for 32 millioner kroner, og hadde søkt staten om å bidra med halvparten. Regjeringen Solberg vil nå fjerne muligheten for statlig delfinansiering av nettopp slike anlegg.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Signalene de gir med dette er ikke positive for småsamfunnene langs kysten av Norge, sier Rolf Laupstad, ordfører i Berlevåg kommune.

De har søkt staten om støtte til utbygging av kaianlegget sitt, en kai som er viktig for mottak av fisk her i landet.

Rolf Laupstad

Ordfører Rolf Laupstad, Berlevåg.

Foto: Knut-Sverre Horn

Men nå kan det bli stopp for utbyggingen. Regjeringen vil nemlig fjerne støtten i sitt forslag til statsbudsjett.

– Som lyn fra klar himmel

Fiskerihavneutbygginger i Norge finansieres i dag av det offentlige via Kystverket.

Den enkelte kommune kan søke staten om å være med å betale opp mot femti prosent av utgiftene til kaier eller flytebrygger. Denne muligheten ønsker nå regjeringen å fjerne i statsbudsjettet.

For Berlevåg kommune som driver med en storstilt oppgradering av fiskerihavnen, er dette dårlig nytt.

Kommunen skal bygge kaianlegg for 32 millioner kroner, og har søkt staten om å bidra med i alle fall halvparten.

– Dette kommer som lyn ifra klar himmel for vår del i Berlevåg. I verste fall vil det ikke bli noe kaiutbygging slik som vi har planlagt.

– Som situasjonen er nå, så vil jeg tro at vi ikke har økonomiske muskler til å finansiere hele utbygginga. Det er jo et spleiselag mellom staten og kommunen, og når femti prosent av de pengene er borte, så tror jeg nok vi må gå noen runder internt for å se hva vi kan sitte igjen med, sier ordføreren.

– Alt vil stoppe opp

Arve Andersen i Kystverket i Troms og Finnmark er redd for at dette kan slå negativt ut for kystkommunene i Norge.

Båtsfjord havn

Båtsfjord havn er også en havn som skal bygges ut de neste årene. Men til forskjell fra Berlevåg er Båtsfjord inne i regjeringens langtidsplan for prioritert utbygging.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Slik som vi kjenner kommunene i dag, så vil det nok stoppe helt opp med kommunale fiskerier med utbygginger.

Allerede har de fått inn flere søknader for støtte i 2016, men nå vil kommunene måtte få avslag.

– Vi har jo lyst ut midlene for tildelning i 2016 gjennom vår ordinære prosess med søknader og det hele, og det har kommet inn søknader fra kommuner i Troms og Finnmark på blant annet midler til neste år.

– Da må vi melde fra til kommunene om at den ordningen er avviklet og at det ikke vil bli gitt noen tildelinger, sier Andersen.

Overraskende beskjed

I Berlevåg var man uvitende om at støtten ville fjernes.

– Hadde de hatt en plan om å fjerne hele den potten i utgangspunktet, så burde signalene ha kommet litt tidligere. Vi har gått og gledet oss til det budsjettet og at vi skulle få tildelt disse pengene så vi kunne komme videre i planene og realiseringen av kaiutbyggingen, sier Laupstad.

Han mener dette er en merkelig fremgangsmåte fra regjeringen sin side.

– Dette vil jo bety veldig mye for kystsamfunnet rundt om i Norge, sier ordføreren.

Kjølnes fyr ved Berlevåg

Kjølnes fyr ved Berlevåg. Kystverket frykter for kystsamfunnene langs kysten etter at regjeringen vil strupe statlig delfinansiering av kommunale kaianlegg.

Foto: Helge Stærk