Hopp til innhold

Universitetet dekker advokatutgiftene for utvist student

Tingretten er siste mulighet for Cédrique Lovasoa Augustave til å få bli i Norge til han er ferdig med masterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet. Han er begjært utvist og må forlate landet innen 17. april. Nå har universitetet bestemt seg for å dekke advokatutgiftene.

uit3

UNE har bestemt Cédrique Lovasoa Augustave må reise ut av landet, nå har UiT Norges arktiske universitet bestemt seg for å dekke advokatutgiftene.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

29-åringen fra Madagaskar er begjært utvist fordi UNE mener han har gitt uriktige opplysninger om sin private økonomi. For å få oppholdstillatelse som student i Norge må man kunne dokumentere at man kan forsørge seg selv.

I vurderingen av utvisningsvedtaket mener Utlendingsnemda at Lovasoa har: «grovt overtrådt én eller flere bestemmelser i utlendingsloven og forsettlig eller grovt uaktsomt gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en utlendingssak.» (Utvisningsvedtak fra Utlendingsnemda den 27.03.2018).

Cédrique utvises fra Norge fordi han betalte tilbake et lån for fort

Tingretten er siste mulighet

Advokat Bengt Høyer Pedersen, som er sterkt uenig i vurderingen, har bedt utlendingsnemnda omgjøre vedtaket. Fredag kveld kom svaret. UNE viker ikke en millimeter og står på sitt: Céderique må forlate landet innen 17. april. Nå er tingretten siste mulighet.

– Mandag morgen sender vi inn en stevning og en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. Stevningen gjelder overprøving av UNE sin avgjørelse. Den midlertidige forføyningen dreier seg om den utreisefristen som er satt. At den ikke skal gjelde og at han skal få bli i Norge til dom fra tingretten foreligger, sier Bengt Høyer Pedersen.

Nå håper han at tingretten i Oslo har kapasitet til å behandle den midlertidige forføyningen på mandag.

– Ja, vi har kort tid på oss, sier han.

Universitetet dekker advokatutgiftene

Da Cédrique ikke lenger får dekket utgifter til rettshjelp må han selv betale advokatutgiftene på rundt 50.000 kroner. Penger han selv ikke har mulighet til å skaffe på så kort tid. Nå har universitet bestemt seg for å stille opp med pengene.

– Slik jeg har fått saken fremstilt er jeg helt uenige i beslutningen til Utlendingsdirektoratet, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk. Derfor mener vi det er riktig å bidra til at han får prøvd saken for retten.

Anne Husebekk rektor ved UiT

Rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet, sier hun ikke kan forstå vedtaket til UNE.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Husebekk kan ikke forstå at Cederique har gjort noe galt og mener det er uholdbart at han skal bli kastet ut av landet, uten mulighet til å få fullført studiet.

– Det er utrolig at han blir sett på som kriminell. Han har vært i Norge lenge og fått seg en utdanning – nesten. Han har jobbet hardt for å skaffe seg et økonomisk grunnlag for å kunne gjennomføre studiene og han har ikke vært til bry for noen, sier hun.

Husebekk sier at nå ønsker hun bare at Céderique skal få avsluttet sitt masterstudium.

– Det er jo bare snakk om noen uker. Da kan han reise til sitt hjemland med en ferdig utdannelse. Vi har lyst til å hjelpe han med å få eksamen og vil at vedtaket om at han ikke skal få reise til Europa de neste fem årene blir opphevet. For ham er dette svært alvorlig, sier Husebekk.

Selv er Cédrique svært glad for støtten han får.

Cédrique Lovasoa Augustave

Cédrique Lovasoa Augustave er svært glad for støtten han får fra UiT, Norges arktiske universitet.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Jeg har ikke gjort noe galt, sier han. Jeg har studert, jobbet og betalt skatt. At universitetet hjelper meg økonomisk med advokat betyr at de tror på meg. Det er jeg svært takknemlig for.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark