Hopp til innhold

Cédrique utvises fra Norge fordi han betalte tilbake et lån for fort

Innen den 17. april må 29-åringen forlate landet, knapt to måneder før han skal levere masteroppgaven. Utlendingsnemnda mener han er skyldig i grove brudd på utlendingsloven etter at han lånte penger for å oppfylle pengekrav.

cedrique_1

Havet er stedet hvor Cédrique Lovasoa Augustave skal gjøre karriere i hjemlandet. Han har allerede en master i gass og olje i sekken, men risikerer å miste mastergraden han skal eksamineres i til sommeren.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Cédrique Lovasoa Augustave er 29 år gammel og kommer fra Madagaskar. I en årrekke har han bodd, jobbet og studert i Norge.

I juni skal han levere mastergraden i internasjonal fiskeriledelse ved Universitetet i Tromsø, men på grunn av det han selv, advokaten og UiT omtaler som misforståelser, er han begjært utvist og må forlate landet den 17. april.

For å være selvbetalende student og få godkjent studentvisum i Norge, må studenten vise til å ha en garantisum som en buffer for utgifter til livets opphold.

Augustave lånte penger av sin tidligere mentor for å dekke dette kravet, men var ikke klar over at pengene måtte stå på hans konto gjennom hele studieåret. At han betalte pengene han fikk låne av mentoren for tidlig, skulle skape store problemer.

– Jeg ble svært overrasket og lei meg på grunn av denne misforståelsen. Jeg spurte med en gang hvilke dokumenter jeg måtte finne for å få dem til å forstå at jeg ikke har gjort noe galt, sier han til NRK.

Lånte penger for å oppfylle underholdskrav

– Alt startet da jeg søkte studentvisum, sier han til NRK.

For å oppfylle pengekravet tok han opp et lån fra mentoren sin ved Universitetet i Stavanger, professor Torleiv Bilstad. Disse pengene ble ført tilbake til Bilstad etter at han hadde søkt om fornyelse av studentvisum, fordi han ikke trengte de lånte pengene lenger.

– Jeg har to jobber ved siden av studiene. Derfor hadde jeg ikke behov for pengene. Så jeg førte pengene tilbake til mentoren min etter noen måneder, fordi jeg tjente nok til å klare meg selv, forteller 29-åringen.

Her ligger kjernen i begrunnelsen til UNE og UDI. De mener pengene ikke er reelle, men ble satt inn på konto for å gi inntrykk av at han hadde disse pengene. I tillegg har de reagert på at det har vært flere transaksjoner frem og tilbake. Augustaves advokat viser til at disse overføringene først og fremst er mellom klientens spare- og brukskonto.

– De burde skamme seg

Professor Torleiv Bilstad har hatt Augustave som masterstudent da han studerte i Stavanger. Han forteller at han alltid har hatt en «vinge» over den tidligere studenten.

– Var du klar over regelverket fra UDI om at han måtte ha disse pengene på konto gjennom hele studieåret?

– Nei, jeg var ikke klar over det. Han betalte meg tilbake da han ikke lenger hadde behov for dem, men pengene har han på sin konto nå, etter at vi ble klare over saken, svarer Bilstad.

Torleiv Bilstad

Professor Torleiv Bilstad støtter den tidligere masterstudenten hundre prosent.

Foto: Universitetet i Stavanger

Professoren mener studenten er for oppegående til at han skulle forsøke å lure myndighetene. Han mener videre at reglementet for internasjonale studenter burde ha vært tydeligere formidlet.

– Hadde det vært en mer tydelig ordlyd i underholdskravet hadde vi visst dette som vi vet nå, sier han.

lovasoa

Gjennom oppholdet i Norge har Augustave blant annet jobbet som salsainstruktør for å betale for studentlivet.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Et spørsmål om penger

Augustave har tidligere vært masterstipendiat ved Universitetet i Stavanger. Den siste gangen han søkte om fornyelse av oppholdstillatelsen, var sommeren 2017. Denne søknaden ble avslått i oktober fordi UDI mente han ikke hadde reelle midler til å forsørge seg selv. Da avslaget kom, var pengelånet på Augustaves konto igjen.

Pengene var på mentorens konto mellom den 20. og 30. august, ifølge advokaten. Augustave sier til NRK at han ikke tolket det slik at han må ha pengene på sin egen konto gjennom hele året. Da han forstod at UDI krevde at pengene måtte stå på hans konto, ble disse tilbakeført.

– Det er ikke sånn at han ikke hadde penger. Pengene som mentoren hans i en periode på 10 dager hadde på sin egen konto, var hele tiden til Augustaves disposisjon ved behov, sier advokat Bengt Høyer Pedersen.

Etter at Augustave fikk pengene tilbake, formaliserte han lånet og inngikk en lånekontrakt med mentoren.

Advokaten tror saken kan bli omgjort

Den 5.12.17 vedtok UDI å utvise Augustave fra Norge. Begrunnelsen fra UDI var at han like før søknaden om oppholdstillatelse ble levert, hadde mottatt 90.000 kroner og at dette utelukkende ble gjort for at det skulle fremstå som at han hadde pengene tilgjengelig.

Vedtaket ble påklaget og etter noen måneder kom svaret. Den 27. mars 2018 kom to brev fra Utlendingsnemnda (UNE) med endelig vedtak og beskjed om at de ikke tar klagen til følge.

– Vi har sendt en anmodning om omgjøring av vedtaket fra UNE. Selv om det ikke er formell klageadgang er det mulig å anmode dem om å omgjøre sin tidligere avgjørelse, sier Pedersen.

Dersom anmodningen ikke skulle bli tatt til følge har advokaten varslet at de vil bringe saken inn for overprøving i Oslo tingrett.

Den 6. april 2018 anmodet advokat Bengt Høyer Pedersen om at vedtaket ble endret, og utreisefristen utsatt. Han mener vedtaket bygger på ufullstendige opplysninger og at klienten ikke har oppgitt uriktige opplysninger.

– Historikken og sakens dokumenter viser med all tydelighet at Augustave hele tiden har vært sikret nødvendige midler til å dekke sine levekostnader, sier han i en kommentar til NRK.

Mener studenten har gitt uriktige opplysninger

UNE mener Augustave har gitt uriktige opplysninger om sin private økonomi. For å få oppholdstillatelse som student i Norge må man kunne dokumentere at man kan forsørge seg selv.

I vurderingen av utvisningsvedtaket mener Utlendingsnemda at Lovasoa har: «grovt overtrådt én eller flere bestemmelser i utlendingsloven og forsettlig eller grovt uaktsomt gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en utlendingssak.» (Utvisningsvedtak fra Utlendingsnemda den 27.03.2018).

– Myndighetene må vurdere om kravene er oppfylt for den siste søknaden om oppholdstillatelse. Vi oppdaget at det har vært overføringer til og fra konto som gjør at vi ikke tror han har evne til å forsørge seg selv, sier seksjonssjef Mats Risbakken i Utlendingsnemnda.

I denne saken har det ifølge UNE vært mange overføringer til og fra 29-åringens konto, noe de mener gir grunnlag for å tro at pengene som har vært på hans konto ikke reelt har vært til hans disposisjon.

– Vi har vurdert opplysningene som er i saken og kommet frem til at villkåret om å kunne forsørge seg selv ikke er oppfylt. Vi mener at vi ikke har begått noen saksbehandlingsfeil, sier han.

uit3

En mørk sky. Slik omtaler Augustave perioden fra i høst, hvor han først fikk beskjeden om at han skal sendes ut av landet.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vil avvikle underholdskravet

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener underholdskravet må avvikles og at det trengs et mer fleksibelt system.

– Vi synes ikke det er intuitivt at man må ha pengene tilgjengelig til enhver tid. Vi burde hatt et mer intuitivt system som ikke avhenger av at man skal ha et visst beløp tilgjengelig til enhver tid, sier internasjonalt ansvarlig Jone Trovåg i NSO.

De vil gjerne ha en større grad av internasjonalisering ved utdanningsinstitusjonene, men mener regelverk og personlig økonomi ofte kommer i veien for studentene.

Får støtte fra universitetsledelsen

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk, har bestemt seg for å støtte studenten. Flere hundre internasjonale studenter søker seg årlig til det arktiske universitetet, som etterstreber å være et internasjonalt universitet.

– Som oftest går det bra med de internasjonale studentene våre, men nå på slutten av et masterløp hvor Utlendingsnemnda vil kaste ut en student noen uker før avsluttende mastereksamen, da blir vi bekymret, sier hun.

Universitetet håper nå at advokatene kan greie å bevise faktafeil i grunnlaget for beslutningen om å kaste han ut.

– Vi mener vedtakene er fattet på et faktagrunnlag som ikke er riktig.

Jeg håper jeg slipper å fortelle familien at jeg ikke greide det jeg kom for. Det er bare en trist historie. I det minste vet jeg at det jeg har gjort har vært riktig, og at jeg har sloss for det.

Cédrique Augustave Lovasoa

Flere nyheter fra Troms og Finnmark