Ungdomsgjeng plager lokalsamfunn - driver med innbrudd, trusler, hærverk og rus

Kommunen har stengt av det som er mulig å stenge av av offentlige bygg.

Politioverbetjent Steinar Aas Andersen

Seksjonsleder for orden i politiet i Alta, Steinar Aas Andersen, forteller at de den siste tiden har fått inn flere meldinger om skadeverk, trusler og bruk av narkotika.

Foto: Eskil Wie furunes / NRK

– Det som er bekymringsverdig, og det som bekymrer også politiet, er om dette får spre seg, det sier rådmann i Alta kommune, Bjørn Atle Hansen, til NRK.

Pøbelstrekene til ungdomsgjengen har gitt Finnmarks største by, Alta, en rekke utfordringer. Blant annet har kommunen stengt av flere bygg på grunn av hærverk.

– Vi har stengt av det som er mulig å stenge av. Dessuten er det innført nye regler for hvem som kan komme seg inn i Finnmarkshallen, opplyser rådmann Hansen.

Altaposten har skrevet om filmklipp der ungdommer åpenlyst fester i en garderobe i Finnmarkshallen.

Noen av ungdommene skal være tilknyttet barnevernsinstitusjoner i Alta.

Bjørn Atle Hansen

Alta kommune har måttet stenge flere bygg den siste tiden som følge av hærverk som kan knyttes til den viltre ungdomsgjengen. Rådmann Bjørn Atle Hansen forteller også at de har innført nye regler for hvem som kan komme seg inn i Finnmarkshallen.

Foto: Alta kommune

– Omgivelsene blir forstyrret

Seksjonsleder for orden i politiet i Alta, Steinar Aas Andersen, bekrefter utfordringene politiet har hatt med ungdomsgjengen.

– Den siste tiden har vi hatt en del meldinger. Det går på skadeverk, trusler og bruk av narkotika. De fører mye støy med seg. Omgivelsene blir forstyrret og plaget av disse hendelsene, forteller Andersen.

Han legger til at politiet tar handlingene til disse ungdommene på alvor.

– Vi følger opp sakene med foresatte eller eventuelt med institusjonen for dem det gjelder. Når det kommer til straffesaker blir de behandlet på vanlig måte.

Fylkesmannen følger med

Også hos Fylkesmannen i Finnmark følger de situasjonen i Alta nøye. Seksjonsleder for helse og omsorg, Linda Kråkenes, bekrefter til NRK at de kan komme til å følge opp institusjonene for å sjekke hvordan de jobber opp mot ungdommene.

Regiondirektør Håkon Melseth i Aleris

Direktør Håkon Melseth i Aleris Region Nord kan ikke svare på om de har ansvar for noen av de aktuelle ungdommene. Men Melseth understreker at de på generelt grunnlag jobber med at ungdommene deres skal være en del av et positivt miljø.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Den private barnevernsinstitusjonen Aleris har en rekke institusjoner i Norge, og de er også etablert i Alta.

Direktør i Aleris Region Nord, Håkon Melseth, kan ikke bekrefte at ungdommene de har ansvaret for er med i den aktuelle pøbelgjengen. Men på generelt grunnlag sier Melseth at de jobber med at ungdommene skal være en del av et positivt miljø.

– Vi er opptatt av at de personene vi har ansvar for blir en del av lokalsamfunnet på en positiv måte. Noen ganger lykkes man ikke med det ene eller det andre. Men på små institusjoner eller avdelinger kan vi snu oss kjapt. Målet er å justere kursen og få en positiv utvikling, forklarer Melseth.