Uklart om samisk klasse.

Det er fortsatt uavklart om det blir en samisk klasse i Alta kommune kommende skoleår.

Åtte dager før skolestart vet elever og foreldre fortsatt ikke hvilken klasse og skole de skal begynne på.

Det er ni barn som har bekreftet at de ønsker en egen samisk skoleklasse i Alta.

Det er en elev for lite til at Alta er forpliktet til å opprette en samisk klasse.

Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund, mener at Alta kommunen bør opprette en egen samisk klasse likevel.

- Kommunen må komme rundt de politiske og administrative hindringer og opprette en samisk klasse. Det er noe barna både trenger og fortjener, sier hun.