UiT har mottatt 18 varsler om seksuell trakassering

Alle sakene bortsett fra én, handler om trakassering mellom student og ansatt.

Is Tromsø

UiT har mottatt 18 varsler om seksuell trakassering. Det kan være flere saker, men nå skal det være lettere å varsle.

Foto: Elise Holdal / NRK

UiT Norges arktiske universitet, har mottatt 18 varselsaker om seksuell trakassering, skriver Nordlys. 17 av sakene handler om seksuell trakassering mellom student og ansatt, mens en sak gjelder forhold der begge er ansatte ved UiT.

Ingen skal gå rundt med dette alene

– Jeg tror det er flere saker og jeg håper vi får fram flere saker. Det viktigste nå er at de studentene som har blitt utsatt, blir ivaretatt og fulgt opp, sier Ida-Elise Seppola. Hun er leder av Studentparlamentet ved UiT.

Ida-Elise Seppola

– Ingen studenter skal stå alene i varslingsaker om seksuell trakassering på Universitetet, sier studentleder Ida-Elise Seppola.

Foto: studentsamskipnaden

Hun håper at flere melder fra, for ingen skal gå rundt å føle at det er alene om det de har vært utsatte for.

NRK har tidligere omtalt at studenter synes det er vanskelig å varsle om slik trakassering. I ettertid har UiT gjort det enklere å varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet, og har laget en kategori på nettsiden og opprettet en egen knapp på «min side», for studenter og ansatte.

– Vi har hatt flere møter med ledelsen der vi har tatt opp det med å få bedre informasjon. Brosjyrer er revidert. Dessuten er nettsidene gjort lettere tilgjengelige for studentene, sier Seppola.

Nå er det bare å bruke søkeordene seksuell trakassering så kommer man til rett nettside på universitetet.

– Viktigst av alt er at universitetet har fått en egen jurist på slike saker på personalavdelinga, sier hun.

Sakene skal følges opp

Alle saker som blir meldt inn skal følges opp, enten fra studentombudet eller juristen.

– «Aldri OK» har dere kalt oppropet som blant andre Tromsøordfører Kristin Røymo har underskrevet. Hva vil dere oppnå med det?

Kristin Røymo

Tromsøordfører Kristin Røymo roser tiltaket som skal ta for seg seksuell trakassering ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Det er noe som først ble starta i Bergen og nå tar vi det hit for å sette dette med seksuell trakassering på dagsorden. Vi skal ha et trygt studiemiljø og det skal aldri være tvil om hvor streken går.

Tromsørdføreren roser tiltaket og mener dette er en for viktig sak til å ties ihjel.

– Ingen skal ta imot rapporter og late som om det ikke har skjedd, sa Røymo da hun skrev under på oppropet. – Slike saker skal tas på alvor, sier hun.

Uenig i at alkoholforbud er løsninga

På UiT Norges arktiske universitet jobbes det nå med skjerpa tiltak mot alkohol i en del sammenhenger. Studentene er skeptiske til det.

– Det er fint med tiltak, men akkurat i det her tilfelle tror jeg ikke det er løsninga på problemet. Selv om alkohol kan påvirke noen til å utføre en slik handling, så er det fortsatt noen holdninger som ligger til grunn. Holdninger går ikke bort selv om man fjerner alkohol, slår studentlederen fast.

– Vi må heller jobbe med holdningsendring og kultur, der man sier at seksuell trakassering ikke er greit.

Men hvordan endrer man holdninger?

– Det at vi nå snakker åpent om det, setter grenser for hva som er greit og ikke greit, er noe. Lære seg hvor grensa går mellom uskyldig flørt og seksuell trakassering, avslutter Ida-Elise Seppola.