Hopp til innhold

Uerfarne leger kan ikke ha legevakt alene – krevende for småkommuner

– Legevaktene i små kommuner kan bli krevende i framtida. Det mener både fylkesleger og kommuneleger. Nå vil regjeringa at uerfarne leger ikke lenger kan ha vakt alene.

Lege Marit Karlsen og pasient Kristian Solheim i Kautokeino.

Marit Karlsen og Kristian Solheim har kjent hverandre som fastlege og pasient sia 2006.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Kommunelege Marit Karlsen i Kautokeino kan sette seg i kontorstolen igjen etter å ha rykka ut til ei trafikkulykke et stykke utafor bygda.

Slike akuttoppdrag kan det bli enda flere av for den erfarne kommunelegen i framtida. Regjeringa vil nemlig at hun må være klar til å rykke ut, når uerfarne leger er på vakt.

– Risikerer å miste leger

Karlsen er hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Finnmark. Hun frykter at presset på de erfarne legene nå vil bli så stort at kommunene risikerer å miste leger.

– Regelendringene er godt ment, men jeg frykter at legene vil søke arbeid hvor vaktbelastninga blir mindre enn det som blir en følge av akuttforskriften i småkommunene. Man vil også komme til å slite med rekrutteringa. Og det er pasienten som blir skadelidende, sier Karlsen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil styrke kvaliteten på akutthelsetjenesten ved at leger som ikke har flere års erfaring må ha en egen erfaren lege i bakvakt.

– Utfordring i små kommuner

Fylkeslege i Finnmark, Eivind Merok, sier dette særlig vil bli ei utfordring i små kommuner hvor det er få leger som deler på legevaktene.

– Det betyr at det vil bli høy risiko for at en del leger må gå veldig ofte legevakt. Jeg tror det er viktig å lytte til de erfarne legene i kommunene, blant annet i Finnmark. De vil kunne gi meget verdifulle innspill til sentrale myndigheter, sier Merok.

Fylkeslege i Troms, Svein Steinert, er enig:

– Dersom det blir sånn at leger må rykke ut på legevakt, med den situasjonen vi har i kommunene i dag, så kan det føre til at de ikke makter å stå i stillingene sine. Det vil totalt sett gi et dårligere helsetilbud til befolkninga.

Redd for å miste fastlegen

Allerede i dag sliter små kommuner i distriktene med å holde på erfarne fastleger.

Kristian Solheim i Kautokeino har hatt samme lege, Marit Karlsen, i åtte år. Han frykter for å miste fastlegen som kjenner ham best.

– Fastlegen betyr omtrent alt, for da slipper jeg jo å sitte å fortelle hver gang jeg kommer til legen, sier Solheim. Men han stoler også på de mindre erfarne turnuslegene.

Forslaget til endring i akuttmedisinforskriften er nå ute til høring. Statssekretær Line Miriam Sandberg i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til NRK at de vil vurdere behov for endringer i forslaget etter at høringsfristen går ut 8. januar.