Asylreturer til Russland i endring

Utlendingsdirektoratet vurderer nå å endre sin asylpraksis. 1000 asylsøkere kan nå få behandlet sin søknad i Norge likevel.

Asylsøkere kommer på sykkel fra Russland til Norge ved Storskog i Finnmark

Asylsøkere kom på sykkel fra Russland til Norge ved Storskog i Finnmark

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

– Bare syrere med en tilknytning til Russland vil være aktuelle for retur dit, sier avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, Vesna Curk.

Over 1000 saker kan derfor bli behandlet i Norge, hvorav noen allerede har fått avvisningsvedtak, men siden det dreier seg om såpass mange saker vil det ta noe tid før alle sakene er ferdig behandlet, skriver Curk i en epost til NRK.

Vil realitetsbehandle søknader i Norge likevel

Utlendingsnemnda (UNE) har hittil behandlet 258 klager fra flyktninger og asylsøkere som kom seg over grensen ved Storskog. Så langt har 26 fått medhold, skriver VG

Utlendingsnemnda forklarer omgjøringen av vedtakene slik:

I de sakene der UNE har omgjort UDIs vedtak har man etter en helhetsvurdering kommet til at personene er vernet mot retur til Russland fordi de risikerer å bli sendt til hjemlandet i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Tar vedtakene til etterretning

Til NRK skriver UDI at etter den nye instruksen ble introdusert i november i fjor...

"... har det kommet nye opplysninger om tvangsreturer av syrere fra Russland til Syria. UNE har omgjort vedtakene blant annet på bakgrunn av denne informasjonen, som ikke var kjent da vi i UDI fattet våre vedtak. Dette er en faktor som vil bli tillagt vekt ved den videre vurderingen av disse sakene."

– Russland ser heller ikke ut til å ønske å ta denne gruppen tilbake, heter det i eposten fra UDI, som ikke ønsker å la seg intervjue av NRK på det nåværende tidspunkt.

Dette har medført lengre behandlingstid

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har tidligere uttrykt bekymring for utsendelsene til Russland. Seniorrådgiver, Jon Ole Martinsen, sier i dag at det er positivt at UDI nå tar inn over seg den faktiske situasjonen i Russland.

– Dette viser, nær sagt, hvor galt det kan gå når politikere skal instruere fagforvaltningen i saker som omhandler så detaljerte og vanskelige problemstillinger som dette er.

Ifølge Martinsen betyr denne handlingen gjort av UDI, at å anse Russland som et trygt tredjeland uten ytterligere undersøkelser og dokumentasjon enn det departementet hadde på det tidspunktet, ikke var korrekt.

Er behandlet etter instruksen

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken før en eventuell praksisavklaring fra UDI blir lagt fram for Justis- og beredskapsdepartementet, men statssekretær, Vidar Brein-Karlsen sier følgende om saken i en epost:

"... UDIs behandling av denne saken er i henhold til instruksen. Det har vært meningen hele tiden at det skal foretas individuelle vurderinger. Det er ikke presist å si at over 1.000 saker skal behandles på nytt. Brorparten av sakene har ikke fått avvisningsvedtak, og skal nå realitetsbehandles for første gang"